هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم مرتبط با حسابرسی و استقلال حسابرس با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-4) استقلال حسابرس

4-2-1) ابعادگوناگون استقلال حسابرس

2-5) دوره تصدی حسابرس

2-6) تخصص حسابرس در صنعت

2-7)  حق الزحمه حسابرسی

2-7-1) عوامل موثر برحق الزحمه حسابرسی

2-8) اندازه موسسه حسابرسی

2-9) درجه اهمیت صاحبکار

منابع

 

 

 

استقلال ظاهری (استقلال از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات ) به همان اندازه استقلال واقعی اهمیت دارد. وجود هردو نوع استقلال برای ایفای موثر نقش حسابرسی ضرورت دارد (نیکخواه آزاد،1377،ص31). با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی، ملاحظه می­شود که تعریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) وهمچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را دربرمی­گیرد. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی می­تواند با کیفیت واقعی مرتبط باشد، اما لزوما یکسان نیست . استقلال حسابرس، یک نگرش ذهنی غیرتعصبی در تصمیم­گیری مربوط به گزارش­های مالی و حسابرسی تعریف می­شود. همچنین استقلال به کیفیت بدون تاثیر، تورش یا تبعیض نیز اطلاق می­شود. استقلال در فرهنگ وبستر (1986) رهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. کری (1970) معنقد است استقلال در ساده­ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده بگوید و اجازه ندهدهیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج کند. هال و رنر (1991) معتقدند اگرچه جنبه باطنی استقلال قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهل انگاری حسابرسان نمایان می­شود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست می­آید (نوروش و رمضانی، 1389،ص2).