هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری تجدید ارائه صورت مالی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی

2-2-1) دلایل تجدید ارائه صورت های مالی

2-2-2) واكنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی

2-2-3) پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی

پیشینه

منابع

 

 

 

اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود، كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی كه در آن صنعت فعالیت می كنند، مقایسه كرد. اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشرشده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. چالشی كه قابلیت مقایسه و یكنواختی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است. این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتكای صورت های مالی را نیز درهاله ای از ابهام قراردهد؛ كه در این صورت، حتی هدف اولیه تهیه صورت های مالی خود(ارائه اطلاعات مفید دراخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد(ساعی و همکاران، 1392).

 

 

 

علی رغم وضع استانداردهای مختلف به منظور ارتقای محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی طی دهه اخیر، مشاهده می شود تجدید ارائه صورت های مالی به علت عدم رعایت قواعد حسابداری در دوره های قبل به عارضه ای فراگیر تبدیل شده و به میزان قابل ملاحظه ای رشد داشته است. اكثر تحقیقاتی كه در خارج از كشور به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت های مالی گزارش شده پرداخته اند؛ در جوامعی انجام پذیرفته كه شمار شركت های دارای تجدید ارائه مالی در آن جامعه آماری فقط بین 3 تا 7 درصد  كل جامعه آماری تحقیق را شامل می شود.این در حالی است که با وجود نرخ تجدید ارائه 54 درصدی در مشاهدات صورت گرفته از جامعه آماری شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ پژوهشی كه به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت گرفته در بین شركتهای ایرانی پرداخته باشد، انجام نشده است(ساعی و همکاران، 1392).