هدف از این تحقیق بررسی عدم تقارن اطلاعات مالی و پیامد ها و آثار آن در بازار سرمایه ای با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-4- عدم تقارن اطلاعاتی

2-4-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار

2-4-1-1 شكل ضعیف

2-4-2-2 شكل نیمه قوی

2-4-1-3  شكل قوی

2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

2-4-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

2-4-4 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی

2-5- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد

2-6- پیشینه پژوهش

منابع

 

 

 

عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد میشود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه ای كه مدیران شركت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات كافی در بازار و انعكاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با كارایی بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتی كه در بازار پخش میشود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیك است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار كارا این است كه قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار كارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به اطلاعات عموم میرسد، قیمت سهام عادی شركت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عكس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل كننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعاً آن بازار كارایی نخواهد داشت (جهانخانی و عبده تبریزی، 1372).

 

 

 

جیانگ و كیم،2000، بیان داشتند كه در شركتهایی كه سهامداران آنها را نهادها و شركتهای دیگر تشكیل میدهند، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شركت و همچنین استراتژیهای تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شركتهای مالك عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق كانال هایی همانند اعضای مشترك هیات مدیره در اختیار شركتهای سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اكثر شركتهای سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا میكنند. لذا رواج مالكیت شركتها توسط شركتهای دیگر میتواند نقش اساسی در كاهش میزان عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایهگذاران برون شركتی و در نتیجه كارایی بازار سرمایه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد(جهانخانی و عبده تبریزی،1372)، در مورد ویژگی بازاركارا بیان میدارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و این افراد با اطلاعاتی كه دارند بازار را به كارایی میرسانند. اما آنها نمیتوانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتایج بهتر و سود بیشتری بدست آورند. در این محیط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی برد و افراد ناوارد در بازار كارا مغبون نمیشوند. قیمت بازار طوری تعیین میشود كه منعكس كننده تمام اطلاعات خوب و بد است.