در این پروژه تحقیق مواد و مصالح ساختمانی - پلاستیک ها در 14 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است :

1-  ساختار پلاستیک ها

2-  نخستین پلاستیک تجارتی

3-  خصوصیات :

4-  ساختار مولکولی مصالح پلاستیکی :

5-  پلیمرهای آلی در ساختمان‌سازی:

6-  تقسیم‌بندی پلاستیک‌ها :

7-  ترموپلاستیک‌ها

8-  ترموست‌ها

9-  الاستومرها

10-  گونه‌ها :

11-  مشخصات عمومی پلاستیک‌ها :

12-  فرایند شکل‌دهی به پلاستیک‌ها :

13-  اتصال قطعات پلاستیکی :