دانلود پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمان های ورزشی جهت رشته مدیریت در 43 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


مديريت يعني هماهنگي همه امكانات و منابع از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت ، به طوري كه هدف هاي مشخص تحقق پذيريد.
مديريت عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند.
رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود كه در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است كه با افراد و به وسيله افراد كار كند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.

 

 

 


فهرست مطالب:
مقدمه
برنامه ريزي جامع
ضرورت و اهميت برنامه ريزي جامع
برنامه ريزي عملياتي
برنامه ريزي نيروي انساني
سازمان برمبناي وظيفه
مزايا و محدوديتهاي سازمان برمبناي وظيفه
سازمان بر مبناي نوع توليد
مزايا و محدوديتهاي سازمان بر مبناي نوع توليد
سازمان بر مبناي منطقه عمليات
سازمان بر مبناي مشتري
مزايا و محدوديتهاي سازمان بر مبناي مشتري
محدوديتهاي ساختارهاي سنتي
الگو هاي جديد ساختار زماني
عصرها ،‌عصر سازمانهاي بزرگ است.
سازماندهي پس از برنامه ريزي مي باشد.
در سازماندهي وظايف و اختيارات مشخص شود.
سازماندهي مجدد امري است دائمي
در موقعيت هاي مختلف ساختهاي متفاوتي وجود دارد.
نظريه هاي هدايت و رهبري
نظريه هاي خصوصيات فردي رهبري
نظريه هاي رفت و رهبري
نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي
نظريه هاي مسير – هدف
نظريه ها انگيزش
نظريه هاي محتوايي
نظريه هاي فرآيندي
انگيزش در عمل