هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت نهادی و انواع مالکیت با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حاکمیت شرکتی

2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی

2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی

2-2-1-3) انواع سیستم­های حاکمیت شرکتی

2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی

2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی

2-2-1-4) تمرکز مالکیت

2-2-1-5) مالکیت نهادی

2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)

2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران

2-2-1-8) مالکیت شرکت­ها

2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی

2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

پیشینه

منابع

 

 

 

ساختار مالكیت از موضوعات مهم حاكمیت شركتی به شمار می­رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می­دهد و بدین ترتیب در كارآیی هر شركت مؤثر است، بررسی سال­های متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض كردند كه تمامی گروه­های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می­كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضادمنافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد بطور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می­شود. تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از تركیب مالكیت ارائه شده است و واژه­های متفاوتی مانند تركیب سهامداری و ساختار مالكیتی برای این مفهوم بكار رفته است. ساختار مالكیت یا تركیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالكیت به لحاظ حق رأی و سرمایه بعلاوه ماهیت و موجودی مالكان سهام است. ساختار مالكیت یك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می­شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش­های اصلی مالكیت بیرونی شركت­ها تلقی می­شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مدیران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شركت اشاره می­كند كه در تملك سرمایه­گذاران نهادی و حقوقی است. همچنین تركیب مالكیت یك شركت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می­توان از ابعاد مختلفی مانند تمركز یا عدم تمركز مالكیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیرمدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، 2009).