هدف از این تحقیق بررسی سود و عوامل موثر بر تقسیم کردن آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-3- تئوری های تقسیم سود

2-4- نظریه عدم ارتباط تقسیم سود با قیمت

2-5- نظریات مربوط بودن تقسیم سود

2-6- تئوری اولویت مالیاتی

2-7- سیاست تقسیم سود سهام

2-7-1- سیاست تقسیم سود منظم

2-7-2- سیاست تقسیم سود نامنظم

2-7-3- سیاست تقسیم سود باقی مانده

2-8- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

2-8-1- عوامل قانونی

2-8-2- سود خالص

2-8-3- مشكل نقدینگی

2-8-4- افزایش بی رویه سود انباشته

2-8-5- عوامل ناشی از قراردادها

2-8-6- عوامل داخلی

2-8-7- اهداف توسعه ای

2-8-8- حفظ ساختار سرمایه

2-8-9- نیاز سهامداران

2-8-10-  بازده حقوق صاحبان سهام

2-8-11- وضعیت نقدینگی

2-8-12- استفاده از مزایای مالیاتی

2-8-13- تاثیر دورههای تجاری

2-8-14- نوع شركت

2-8-15- عمر شركت

2-9- رابطه سود نقدی و بازده

2-10- تئوری های پرداخت سودسهام

2-10-1- مدل های اطلاعات کامل- عامل مالیاتی

2-10-2- مدل های رفتاری

2-10-3- مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

2-11- رابطه سود نقدی -قیمت

2-12- مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری

پیشینه

منابع

 

 

 

مفهوم منفعت­گرایی در ایجاد و اداره امور موسسات در سال­های اخیر مورد نقد قرار گرفته است و تئوری­پردازان اقتصادی مفاهیم دیگری از جمله مطلوبیت­گرایی را جانشین آن كرده­اند. به این دلیل منفعت­گرایی در غالب نقدها مردود اعلام می­شود كه سود تنها انگیزه تاسیس و اداره شركت­ها نیست، بلكه اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از اهداف مهم تاسیس شركت­ها به شمار می روند. اقتصادانان همچنین تشكیل سرمایه را از عوامل موثر رشد و پیشرفت اقتصادی می­دانند. تشكیل سرمایه یا از طرف دولت یا از طرف بخش خصوصی صورت می­گیرد. دولت­ها در سرمایه­گذاری­های خود اجرای برنامه­های زیربنایی، سیاست­های اقتصاد ارشادی، برقراری امكانات برای دخالت در امر تنظیم عرضه و تقاضای كالاها و خدمات و... و نیز كسب منفعت به منظور پشتیبانی از اهداف سیاسی و نظامی را مدنظر قرار می دهند.