هدف از این تحقیق بررسی سرمایه و مهارت های مدیریتی با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2-1)مهارتهای مدیریتی وتئوری های مربوطه

2-2-1-1)تئوری رابرت کتز

2-2-1-2)تئوری هنری میتنزبرگ

2-2-1-3)تئوری هلدیگل واسکولوم

2-2-2)ساختارسرمایه

2-2-2-1)تئوری ساختارسرمایه

2-2-3)اهرم

2-2-4)بازده حقوق صاحبان سهام

2-2-4-1)معایب بازده حقوق صاحبان سهام

2-3)پیشینه پژوهش

خلاصه ای از پژوهش های داخلی

خلاصه ای از پژوهش های خارجی

منابع

 

 

 

ازجمله مسائل وموضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با آن متوجه هستند؛ساختار سرمایه می باشد.اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشدوچه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد،تا درنهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)یا (هزینه سرمایه) وبه تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکتها گردد؛از دیرباز به عنوان یک مسئله عمده ومهم مطرح بوده است.محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی لست.پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد.همچنین افزایش توان رقابتی موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد.(اسمیت وهمکاران ،2008).

 

 

 

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت  وحقوق صاحبان سهام می باشدکه به وسیله آن دارایی های شرکت تامین مالی شده است.به عبارت دیگر به ترکیب بدهی ها وحقوق صاحبان سهام ،ساختارسرمایه گفته می شودکه شامل اقلام چپ ترازنامه می باشد(جهانخانی،1374). کوپر ساختارسرمایه را نسبت اوراق بهاداربلندمدت قدیمی تر(دارای رتبه بیشتر)به جمع سرمایه گذاری های مرتبط تعریف می کند. بلکویی ساختارسرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند.او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادارمنتشر شده عمومی،سرمایه گذاری خصوصی،بدهی بانکی،بدهی تجاری،قراردادهای اجاره ،بدهی های مالیات ،بدهیهای حقوق باز نشستگی،پاداش معوق برای مدیریت وکارکنان ،سرده های حسن انجام کار،تضمین های کالاودیگر بدهی های احتمالی می داند.