هدف از این تحقیق بررسی تامین مالی و شیوه های آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تأمین مالی 

2-3-1شیوه های تأمین مالی

2-3-1-1 بدهی

2-3-1-2 انتشارات سهام عادی

2-3-1-3 انتشارات سهام ممتاز

2-3-1-4 سود انباشته

2-3-2مدل تأمین مالی

2-3-3 مدل سلسله مراتب تأمین مالی

منابع

 

 

 

تصمیمات مربوط به تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت، از مهم­ترین تصمیمات مدیریت مالی است. اهمیت این تصمیمات و آثار آن بر ساختار مالی موسسه و نهایتا منافع سرمایه­گذاران به حدی است که اینگونه تصمیمات از نوع تصمیمات استراتژیک موسسه تلقی می­گردد. تصمیمات تامین مالی با طرف بدهکار ترازنامه مرتبط است که شامل دو حوزه مهم، تعیین مناسب ترین ترکیب تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و تعیین بهترین منابع کوتاه­مدت و بلندمدت در یک نقطه زمانی معین است. بسیاری از این تصمیمات بنا بر اجبار اتخاذ می­شوند، اما برخی نیازمند تجربه و تحلیل جایگزین­­های مالی در دسترس، هزینه های آن ها و کاربرد بلندمدت آن ها است. (گیتمن،1994) تصمیمات تامین مالی شرکت شامل دو مساله مرتبط است: تاکتیک های تامین مالی سیاست تامین مالی. تاکتیک های تامین مالی به انتخاب ابزار ویژه تامین مالی در دوره جاری برمی­گردد. سیاست تامین مالی به این پرسش پاسخ می­دهد که کدام ترکیب بلند مدت تامین مالی مناسب است. تاکتیک های تامین مالی مانند سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تاثیرگذارند. (هاگو،1974)