دانلود پاورپوینت ژنتیک و مفهوم آن جهت رشته زیست شناسی در 24 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


آزمایشهای مندل در خصوص انتقال صفات پایه و اساس علم ژنتیک را پی ریزی می کند.
آزمایشهای فراوان دانشمندان ردی و اسپالانزانی و پاستور نظریه تولید خود به خودی را ردکردند.
در شروع قرن بیستم ویژگیهای عمومی تقسیم میتوز و میوز به کمک میکروسکوپ بررسی می شد.
بررسی پژوهشگرانی مانند بووری نشان داد که تقسیم میوز سبب جدا شدن کروموزومهای هومولوگ از یکدیگر می شود.

 

 

 


فهرست مطالب:
برخی مفاهیم ژنتیکی
صفات انتخابی مندل
آزمایشات مندل
قانون اول مندل(اصل تفکیک ژنها) (Law of Segregation)
 تلاقی آزمون (Test cross)
قانون دوم مندل(اصل جدا شدن مستقل صفات یا جورشدن مستقل ژن ها)
گیاهان متفاوت در سه صفت(تری هیبریدیسم)
الل های نیم بارز
اثر متقابل ژنها بر یکدیگر(ارتباط ساده)
آزمایش اول مورگان
آزمایش دوم مورگان
جدا نشدن کروموزوم های جنسی
رابطه بین تشکیل جسم بار و کروموزوم
اپی ژنتیک