هدف از این تحقیق بررسی هزینه و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

هزینه و انواع آن

طبقه بندی هزینه ها

هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟

 حق الزحمه حسابرسان

هزینه های حسابرسـی

پیشینه

منابع

 

 

 

از دیدگاه حسابداری واژهی هزینه بسته به زمینه ی کاربرد آن، دارای معانی گوناگون و تعاریف مختلف است. در سیستم اطلاعات حسابداری، هزینه به طور کلی به شکل جریان خروج وجه نقد در گذشته یا تعهد پرداخت آن در آینده و یا انقضای ارزش و مصرف دارایی ها، تبلور می یابد. اما در حسابداری صنعتی و مدیریت به طور اخص، واژهی هزینه به شرح زیر تعریف شده است:  « اندازه گیری پولی منابع اقتصادی که به خاطررسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص، در گذشته مصرف و فدا شده است، یا در نظر است که در آینده مصرف شود.»