کتاب،رمز موفقیت برندهای جهانی دربازاریابی پارتیزانی برای ماندگاری درعصردیجیتال

پیشگفتار؛

زندگی درعصر دیجیتال وتغییرسبک زندگی موجب گردیده تا صاحبان کسب و کارها ومدیران فروش نگاهی متفاوت به بازاریابی و فروش داشته باشند.«امروزه دربازارهای گوناگون کسب وکار ،تمرکززیادی بربهبودکارایی واثربخشی تلاشهای بازاریابی وجوددارد.شرکتها درجستجوی روشهای نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیردرراستای کاهش هزینه ها وافزودن ارزش به محصولات وخدمات خویش هستند ،تحولات سریع مسایل تکنولوژیک ،مسایل واقدامات تجاری شرایط اقتصادی ،جستجوی روشهای جدیدی را برای بیان مشکلات قدیمی می طلبند .امروزه دیگر رویکردهای بازاریابی سنتی پاسخگوی شرایط متغیر کنونی درحوزه های تجاری گوناگون نیست وشناسایی رویکردهای جدیدی رابرای مواجهه بااین تحولات لازم وضروری است.بازاریابی پارتیزانی درجهت پاسخگویی به این نیازهای معرفی شد.»

مدیران فروش و بازاریابان حرفه ای به این نکته باریک دقت نظر دارند که ؛«هر تماس کوچکی که کسب و کار شما با دنیای بیرون برقرار می کند همان بازاریابی است. این تماس کوچک، فرصت های زیاد بازاریابی است که به پول نیاز ندارد. بازاریابی هنر عوض کردن عقاید مردم است و به هیچ عنوان یک اتفاق نیست بلکه یک فرآیند است.» تاکید می کنم که بازاریابی یک فرآیند مستمر است و به هیچ وجه به شانس و اقبال ربطی ندارد. خلاقیت ،اصل ومرکز بازاریابی خوب است وبازاریابی تازمانیکه فروشی درکارنباشد ،خلاق نیست .ایده های هوشمندانه ممکن است بازاریاب رابه وجدآورند ؛لیکن تازمانیکه ایده اجرا نشود وسود تولید نکند،بازاریاب نبایداجازه استمرار انرا بدهد.استراتژی خلاق برای یک بازاریاب پارتیزانی ،مشابه “برنامه بازاریابی “برای یک بازاریاب سنتی است بااین استثناءکه استراتزی خلاق تنها برمفادومصالح بازاریابی ؛پیام ومحتوای انها تمرکز دارد. تبلیغات ،نتیجه نهایی این تلاشهاست .استراتژی خلاق ،هدف تبلیغات روشی راکه این هدف بواسطه ان میتواند قابل حصول باشدونیز هویت تبلیغات راتعریف می کند. دراقتصاد جدید،فروش پادشاهی میکند موفقیت شما بوسیله قابلیت شما برای ایجاد درآمدونتنها فروش محصولات وخدمات خودتان مشخص می شود.

درتعریف بازاریابی پارتیزانی می توان گفت که؛«بازاریابی پارتیزانی روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک بودجه بسیار کم است.» چنین تبلیغاتی گاه به گونه‌ای طرح می شود که مخاطب حتی از وجود آنها بی اطلاع است و شاید بتوان گفت این نوع بازاریابی از انواع بازاریابی پنهان یا بازاریابی مبتنی بر هیاهو است. در واقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم برای کسب حداکثر نتایج با بکارگیری حداقل منابع است و متضمن ابتکار و نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است.

یکی از حسن های بازاریابی چریکی این است که نیاز به هزینه هنگفت در بازاریابی تان ندارید و در واقع تخیل و ابتکار شماست که حرف اول را می زند. اگر در کسب و کارتان تازه کار هستید، بازاریابی چریکی بسیار به دردتان می خورد چون امروزه رقابت زیرکانه تر، پیچیده تر و حتی خشن تر از سابق شده است. بازاریابی چریکی می خواهد که شما ابعاد مختلف بازار خودتان را بشناسید، تجربه کنید و سپس از تاکتیک های آزمایش شده استفاده نمایید.

تفاوتی که بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ وجود دارد این است که کسب و کارهای کوچک از فقر منابع رنج می برند و این فرصتی است برای کسب و کارهای کوچک که روشی کاملاً متفاوت نسبت به بازاریابی داشته باشند. سرعت و قابلیت انعطاف، جوهر بازاریابی چریکی است.

آنچه که مهم است این که بازاریابی پارتیزانی مختص کشورها و مدیران فروش و صاحبان کسب و کارهای خارجی نیست. بلکه با رعایت الزامات بازاریابی چریکی در کشورمان هم می توان موفق شد.

امید است مطالب تدوین شده مورد توجه و استفاده کلیه عزیزان اعم از صاحبان کسب وکار،مدیران فروش و دانشجویان ، کارمندان و کلیه عزیزانی که به زندگی امید بخش می اندیشند،قرار گیرد.

با احترام

دکتر محرم غفاری

فروردین ۱۴۰۰

فهرست مطالب

بازاریابی پارتیزانی  Guerrilla Marketing. 8

۵راز طلایی فروش.. ۹

تعریف بازاریابی پارتیزانی.. ۹

مشخصه های اصلی بازاریابی پارتیزانی.. ۱۰

مبانی بازاریابی پارتیزانی (foundation). 11

اصول اولیه بازاریابی چریکی.. ۱۲

اصول بازاریابی پارتیزانی.. ۱۳

تفاوتهای بازاریابی سنتی و پارتیزانی.. ۱۸

تاکتیک‌های بازاریابی پارتیزانی.. ۱۹

نمونه موفق از بازاریابی پارتیزانی.. ۱۹

عملکرد بازاریابی چریکی یا پارتیزانی.. ۲۰

تاکتیک های کامیابی در بازاریابی پارتیزانی.. ۲۳

نکات فراموش نشدنی در بازاریابی پارتیزانی.. ۲۴

بازاریابی پارتیزانی یا چریکی. ۲۵

تفاوتهای بازاریابی سنتی و پارتیزانی.. ۲۶

پنج مثال موفق از تبلیغات پارتیزانی در کسب‌ و کار. ۲۸

بازاریابی چریکی (بازاریابی پارتیزانی). ۳۰

تعریف بازاریابی چریکی(Guerrilla Marketing). 33

مشخصات بازاریابی پارتیزانی.. ۳۳

بازاریابی چریکی آنلاین. ۳۴

انواع بازاریابی چریکی.. ۳۴

نکات کلیدی و مهم جِی کُنراد لِوینسون درباره بازاریابی چریکی از گزیده کتاب ایشان. ۳۴

روش های حضور در فضای آنلاین با بازاریابی چریکی.. ۳۶

بازاریابی پارتیزانی برای کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ.. ۳۶

کسب‌وکارهای بزرگ چگونه از بازاریابی پارتیزانی استفاده می‌کنند. ۳۶

چند ایده تبلیغاتی چریکی.. ۳۷

بازاریابی چریکی یا گوریلا مارکتینگ؛ انواع و ۱۶ مثال معروف آن. ۳۹

ریشه‌های جنگ افزار. ۳۹

بودجه سازگار. ۴۰

انواع بازاریابی پارتیزانی.. ۴۰

۱-بازاریابی بیرونی پارتیزانی.. ۴۰

۲-بازاریابی پارتیزانی داخلی.. ۴۰

۳-بازاریابی پارتیزانی رویدادی.. ۴۰

۴-بازاریابی پارتیزانی تجربی.. ۴۰

مثال بارز بازاریابی چریکی ۱۶٫ ۴۱

۱-پلی‌لیست کیهانی اسپاتیفای.. ۴۱

۲-سنگفرش دومینو برای پیتزا ۴۱

IHOP تبدیل به IHOB 3-شد. ۴۲

.. ۴۲

عروسک‌های خزنده Hereditary4-. 42

لباس‌های GoldToe عبارت New York City 5-روی زیرپوش‌ها و لباس زیرها ۴۳

.. ۴۳

دوش بچگانه Chipotle’s Burrito6-. 43

۷-شناور بودن بیلبوردهای قایقی در نیویورک.. ۴۴

AMD در چهلمین سالگرد INTEL8-. 44

Payless نیز همانند Palessi 9-با‌کیفیت شده است.. ۴۴

۱۰-بودجه ۰ دلاری تسلا.. ۴۵

جدال یوتیوب برای Nun11-. 45

پیشنهاد مناقصه مشاور املاک Homie12-. 45

۱۳-هدیه سامسونگ به اپل. ۴۶

جاسوس‌های پنهانی Twentieth Century Fox14-. 46

لوگوی غیرمنتظره Aphex Twin15-. 47

خرابکاری بیلبورد Lidi16-. 47

بازاریابی پارتیزانی چگونه خلق شد؟. ۴۹

انواع بازاریابی پارتیزانی.. ۴۹

بازاریابی چریکی در کسب‌وکارهای بزرگ.. ۵۲

بازاریابی چریکی در کسب‌وکارهای کوچک… ۵۲

بازاریابی چریکی در ایران. ۵۲

تبلیغات چریکی شیپور در ایران. ۵۲

تفاوتهای بازاریابی سنتی و پارتیزانی.. ۵۳

استفاده از بازاریابی چریکی در اینترنت.. ۵۴

ویژگی های بازاریابان در بازاریابی چریکی.. ۵۵

مزایا و معایب بازاریابی چریکی.. ۵۵

معایب بازاریابی چریکی.. ۵۶

امکان مداخله اشکال مختلف قدرت.. ۵۶

نمونه داخلی بازاریابی پارتیزانی.. ۵۷

بازاریابی چریکی چیست؟ ۲۸ نمونه از این نوع بازاریابی که به برند شما ایده می‌دهد. ۵۷

ریشه‌هایی از جنگ… ۵۸

کم هزینه بودن. ۵۸

انواع بازاریابی چریکی.. ۵۸

۷ نمونه از بازاریابی چریکی که به برند شما ایده می‌دهند. ۵۹

آیا بازاریابی چریکی برای‌تان معنادارتر شده است؟. ۶۳

بازاریابی چریکی و ۲۱ نمونه فوق‌العاده از آن. ۶۴

۲۱ نمونه واقعی دیگر از بازاریابی چریکی در سطح جهان. ۶۷

انواع بازاریابی چریکی.. ۷۸

بازاریابی محیطی.. ۷۸

بازاریابی کمین. ۷۹

بازاریابی پنهان. ۷۹

بازاریابی ویروسی.. ۷۹

بازاریابی مردمی.. ۷۹

بازاریابی فضایی.. ۷۹

بازاریابی خیابانی.. ۸۰

توزیع بروشور یا پخش تراکت.. ۸۰

انیمیشن های محصول. ۸۱

انیمیشن های انسانی.. ۸۱

جاده ۸۱

رویداد. ۸۱

روش معمول بازاریابی چریکی.. ۸۱

استراتژی.. ۸۲

بازاریابی چریکی آنلاین. ۸۲

معایب و خطرات.. ۸۲

هزینه ارزان مزیت بزرگ بازاریابی چریکی.. ۸۳

نمونه هایی از بازاریابی چریکی.. ۸۴

بازاریابی چریکی” در ایران؟ + ۱۰ ایده گوریلا مارکتینگ… ۸۷

تاریخچه بازاریابی چریکی.. ۸۹

چرا بازاریابی چریکی موفقیت‌های بزرگی در پی دارد. ۸۹

ایده های بازاریابی چریکی چیست؟. ۹۰

همه چیز “بازاریابی برونگرا” +۸ مثال موفق اوتباند مارکتینگ در ایران. ۹۰

تفاوت ایده های بازاریابی چریکی و سنتی.. ۹۱

اصول ایده های بازاریابی چریکی چیست.. ۹۲

۱۰ ایده عملی بازاریابی چریکی.. ۹۳

اقدامات شفاهی و کلا‌می.. ۹۴

استفاده از نظرسنجی‌ها ۹۴

تمرکز بر روی ذهن احساسی مخاطبین. ۹۴

اشانتیون‌های ویژه ۹۴

ایمیل‌مارکتینگ یا نامه‌های شخصی.. ۹۴

تصاویر و ویدئوهای انتزاعی.. ۹۵

آموزش‌های کاربردی.. ۹۵

لباس و پوشش.. ۹۵

محیط کار. ۹۵

تخفیف‌های هیجانی.. ۹۵

بازاریاب ایده های بازاریابی چریکی کیست؟. ۹۵

برخی از ایده های بازاریابی چریکی.. ۹۶

مثال‌ بازاریابی چریکی در ایران(انواع بازاریابی چریکی). ۹۸

دیگر نمونه‌های بازاریابی چریکی.. ۹۹

بازاریابی ویروسی (Viral Marketing) چیست؟ ۱۸ ترفند عملی. ۱۰۳

نمونه های ‌ بازاریابی چریکی در ایران کدامند؟. ۱۰۳

انواع تبلیغات چریکی.. ۱۰۳

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟مثال های بازاریابی چریکی ،بازاریابی چریکی در ایران. ۱۰۶

۳ اصل اساسی در بازاریابی پارتیزانی یا چریکی.. ۱۰۸

۶ مدل بازاریابی چریکی یا پارتیزانی.. ۱۰۹

بازاریابی چریکی چیست وچگونه باعث جذب مخاطبان هدف می‌شود؟. ۱۲۶

چک لیست استراتژی بازاریابی چریکی.. ۱۲۸

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟ معرفی نمونه های جالب در ایران و دنیا ۱۳۱

تبلیغات چریکی چیست؟. ۱۳۲

انواع بازاریابی چریکی.. ۱۳۳

تبلیغات پارتیزانی با استفاده از نیمکت های شهری.. ۱۳۴

مثال های بازاریابی چریکی در ایران. ۱۳۸

بازاریابی چریکی؛ تمام راز و رمزهای چریک شدن. ۱۴۰

بازاریابی چریکی یا guerrilla marketing چگونه متولد شد. ۱۴۰

مزیت‌های بازاریابی چریکی.. ۱۴۱

اندازه‌گیری میزان بازگشت سرمایه (ROI) در گوریلا مارکتینگ… ۱۴۲

روش‌های بازاریابی پارتیزانی.. ۱۴۳

بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای بزرگ.. ۱۴۹

بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک… ۱۴۹

بازاریابی چریکی؛ تمام راز و رمزهای چریک شدن. ۱۵۰

بازاریابی چریکی چیست؟. ۱۵۰

بازاریابی چریکی یا guerrilla marketing چگونه متولد شد؟. ۱۵۰

مزیت‌های بازاریابی چریکی.. ۱۵۰

اندازه‌گیری میزان بازگشت سرمایه (ROI) در گوریلا مارکتینگ… ۱۵۲

روش‌های بازاریابی پارتیزانی.. ۱۵۲

بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای بزرگ.. ۱۵۸

بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک… ۱۵۸

جمع بندی.. ۱۵۹

شش راه طلایی برای انجام بازاریابی چریکی.. ۱۵۹

تکنیک های بازاریابی چریکی.. ۱۶۰

بازاریابی چریکی و اصول پیاده‌سازی آن در کسب‌وکارها ۱۶۲

آماده‌سازی برای بروز خلاقیت در بازاریابی چریکی.. ۱۶۲

شناخت کامل بازار هدف و رسانه‌های بازاریابی.. ۱۶۳

فرایند ایجاد خلاقیت در بازاریابی چریکی.. ۱۶۴

بازاریابی چریکی در کسب‌وکارهای کوچک… ۱۶۸

منش چریک‌ها در بازاریابی چریکی.. ۱۶۹

به‌کارگیری بازاریابی ویروسی.. ۱۶۹

بازاریابی چریکی یا گوریلا مارکتینگ ؛ از کوکاکولا تا کینگ کونگ… ۱۷۰

کمپین‌های تبلیغاتی ویروسی / همهمه ای.. ۱۷۴

بیلبوردهای تبلیغاتی گوریلا.. ۱۷۴

بازاریابی گراس روت/مردمی (Grassroots). 174

چسباندن پوستر /بروشور. ۱۷۵

بازاریابی خیابانی.. ۱۷۶

مثال های بازاریابی پارتیزانی.. ۱۷۶

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی.. ۱۷۹

بازاریابی چریکی چیست؛ شرح کامل بازاریابی پارتیزانی.. ۱۸۵

کسب و کار های بزرگ و کوچک چگونه از این استراتژی استفاده نمایند؟. ۱۹۳

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی.. ۱۹۴

تفاوت بازاریابی چریکی و سنتی.. ۱۹۶

انواع مختلف استراتژی های بازاریابی چریکی.. ۱۹۸

استراتژی بازاریابی خیابانی.. ۱۹۸

استراتژی بازاریابی محیط.. ۱۹۹

استراتژی برچسب تبلیغاتی.. ۱۹۹

استراتژی بازاریابی کمینی.. ۱۹۹

استراتژی گرافیتی معکوس.. ۲۰۰

مزایا و معایب بازاریابی پارتیزانی.. ۲۰۰

بازاریابی چریکی کوکاکولا. ۲۰۰

برای مؤثر بودن یک کمپین بازاریابی چریکی باید چه اقداماتی انجام داد. ۲۰۲

بازاریابی چریکی در ایران. ۲۱۱

ریسک ها و خطرات استفاده از بازاریابی چریکی.. ۲۲۴

بازاریابی چریکی : بزرگترین اسکوربرد جام جهانی توسط آئودی.. ۲۲۵

مختصری درباره بازاریابی چریکی.. ۲۲۶

بازاریابی چریکی چیست؛ مختصری از جزییات این نوع بازاریابی.. ۲۲۶

نمونه هایی از کمپین های بازاریابی چریکی.. ۲۲۹

نمونه های دیگری از بازاریابی چریکی در سطح جهان. ۲۲۹

عوامل موفقیت در بازاریابی نوع چریکی.. ۲۳۰

نمونه هایی موفق از کمپین های بازاریابی چریکی.. ۲۳۸

تجربه موفق ایکیا از استراتژی بازاریابی چریکی یا گوریلا مارکتینگ… ۲۵۱

استراتژی بازاریابی ایکیا ۲۵۱

گوریلا مارکتینگ یا همان بازاریابی چریکی.. ۲۵۱

نگاهی به استراتژی گوریلا مارکتینگ ایکیا ۲۵۲

صحنه‌سازی، منطق اقتصادی و تمایز. ۲۵۴

مقایسه بازاریابی چریکی و سنتی.. ۲۶۴

۱۰ فرمان اجرایی بازاریابی چریکی: ۲۶۷

آیا بازاریابی چریکی ( پارتیزانی ) برای کسب و کار شما مناسب است؟. ۲۸۸

مقدمه ای بر بازاریابی و بازاریابی چریکی.. ۲۸۸

سنگ بنای اصلی بازاریابی چریکی خلاقیت است.. ۲۸۹