هدف از این تحقیق بررسی وفاداری به برند با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 وفاداری به برند     
 تعریف وفاداری    
 رویکردهای وفاداری    
 مراحل توسعه وفاداری    
 وفاداری به برند    
 تعاریف وفاداری به برند    
 سطوح وفاداری به برند از نظر دیوید آکر    
 مزایای وفاداری به برند    
 تحقیقات صورت گرفته در خصوص وفاداری برند    
 رابطه ویژگی شخصیتی و شخصیت برند    
 رابطه شخصیت برند و وفاداری برند    
 رابطه ویژگی شخصیتی با وفاداری برند    
 رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با شخصیت برند و وفاداری به برند    

 

 

 

طبق نظر دچرناتونی و دونالد هدف از نامگذاری،- تسهیل وظیفه شرکتها برای کسب و حفظ مصرف کنندگان وفادار با هزینه مناسب و با هدف دستیابی به بازگشت سرمایه هر چه سریعتر می‌باشد. وفاداری به برند منعکس کننده مطلوبیت کارکردی محصولات و خدمات می‌باشد. چالش اصلی در تحقیق بر روی وفاداری برند، تعریف وفاداری به برند و اندازه‌گیری آن می‌باشد.