هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی برند با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 مسئولیت اجتماعی برند(برند)    
 ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی    
 فلسفه مدیریت بازاریابی و  مسئولیت اجتماعی    
 نحوه شکل گیری    
 چشم انداز عمومی از مسئولیت های اجتماعی    
 مشکل در تعریف مسئولیت اجتماعی برند    
 برند و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها    
 مسئولیت اجتماعی وشهرت شرکت    
 برند، اخلاق و مسئولیت اجتماعی

 

 


شناختی از مسئولیت اجتماعی  ، مسئولیت اجتماعی یک باور عمومی و یا ارزش است که اشاره ای به طیف گسترده ای از تعهدات هنجاری دارد. به عنوان مثال شامل، اما نه محدود به موارد زیر نیست: پرداخت پول یا زمان به سازمان های خیریه محلی، که سازگار با محیط زیست هستند ، اقدام اخلاقی نسبت به سهامداران داخلی و خارجی(کارول3، 1991) و اصول اخلاقی از اقدامات مدیران فردی.

 

 

 

مسئولیت اجتماعی سازمان مفهومی است که سازمان ها مصلحت و منافع جامعه را از طریق مسئولیت پذیری در برابر اثراتی که فعالیت هایشان بر مصرف کنندگان، عرضه کنندگان،کارمندان،سهامداران جامعه ومحیط در همه فضا های عملیاتی میگذارد، مورد توجه قرار می دهند این تعهد فراتر از الزامات قانونی برای پیروی کردن از مقررات گسترش می یابد و سازمان ها بطور داوطلبانه گام های مفیدی را در جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و خانواده هایشان در جامعه محلی و جوامع وسیع تر بر می دارند.