هدف از این تحقیق بررسی نظام های رایج رادیو و تلوزیونی در جهان با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 نظامهای رایج رادیو تلویزیونی در جهان    
 رادیو تلویزیون خدمت عمومی    
 سیاست انحصار زدایی در صنعت رادیو تلویزیون    
  تعریف خصوصیسازی و انحصار زدایی    
 پیشینه خصوصیسازی و انحصار زدایی ازصنعت رادیو تلویزیون    
 دلایل انحصار زدایی وتسهیل ورود بخش خصوصی    
  ريشه هاي انحصار زدایی از صنعت رسانه    
 دلایل مخالفت با انحصار زدایی از صنعت رادیو تلویزیون    

 

 

 

با گذشت شش دهه از آغاز فعالیت رادیو تلویزیون تجاری در جهان پس از جنگ جهانی دوم وبررسی آثار وپیامدهای حاصل از اینگونه رسانه‌ها، انتقادات متعددی در رابطه با رسانه تجاری ومتعلق به بخش خصوصی عمدتا توسط صاحب نظران مکتب انتقادی مطرح گردیده است. تسلط سرمایه داران برفرهنگ عمومی ، به انحطاط کشیده شدن ارزشها به‌دلیل کسب سود بیشتر وخطر نابودی هنر فاخر وسنت های جامعه به‌دلیل فقدان توجیه اقتصادی از این جمله است.