هدف از این تحقیق بررسی واردات موازی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی    
 اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
 رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری    
 تحولات ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در ایران    
 حقوق ناشی از گواهینامه اختراع    
 اصل صدور مجوز اجباری    
 اصل زوال حقوق مالکیت فکری    
 عرضه در بازار
 باراثبات دعوی    
 اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی    
 اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری    
 رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری

 

 


آنچه که تاکنون مورد بحث جوامع علمی قرار گرفته، جنبه های مدیریتی و بازاریابی واردات موازی بوده است، در این حوزه از استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی برای توقف واردات موازی استفاده می شود.

 

 


اما نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان های تجاری بین المللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج و رونق دادن  نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود.