هدف از این تحقیق بررسی شغل و عوامل موثر در انتخاب آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-3- تعریف شغل

2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل

2-6- تعریف رضایت شغلی

2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی

2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی

2-10- کیفیت زندگی کاری

2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی

2-12- افزایش رضایت شغلی

2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

2-14- رضایت شغلی و عملکرد

2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان

2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی

2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی

2-18-تعاریف تعهد سازمانی

2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی

منابع

 

 

 

کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می گیرد . پیش از تعریف شغل ، لازم است واژه «پست» توضیح داده شود . «پست» عبارت است از مجموعه­ای از کارها، وظایف و مسئولیت هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می دهد. شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارتها، دانسته هاو مسئولیتهای مشابهی را در بر دارد و یا اینکه شغل، تعدادی پست یا مجموعه­ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه­اند و تعدادی از کارکنان که معمولاً می توانند از یک پست به پست دیگر جابجا شوند ، آنرا بر عهده می گیرند (چمران ، 1379) . شغل از نظر لغوی به معنی به کار واداشتن کسی و آنچه که مایه مشغولیت است ، می باشد . از طریق اشتغال ، فرد فعالانه در جریان تولید و ارائه خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یا جنسی دریافت می دارد (شفیع آبادی ، 1376) .کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است. به طور کلی کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد پرداخت می شود (شرترز ، به نقل از زندی­پور ، 1369) .

 

 

 

شفیع آبادی (1376) سه خصوصیت عمده در مورد شغل بیان می کند : 1- نوعی فعالیت فکری یا جسمی است که به منظور رفع نیازهای انسان انجام می گیرد . این تلاش در نهایت باعث خستگی عضلانی و عصبی می شود و فرد پس از مدتی کارکردن به استراحت نیاز دارد . 2- تلاش نسبتاً دائمی است و فعالیت­های زودگذر و موقتی که به زودی عوض می شوند را شامل نمی گردد. 3- از طریق کار، کالایی تولید می شود یا خدمتی ارائه می گردد، کالای تولید شده و خدمت انجام گرفته باید از نظر قانونی مقبول و از دیدگاه شرعی صحیح باشد. به طور خلاصه می توان گفت: شغل یعنی کاری که فرد مشغول به انجام آن است و از طریق آن هم انجام وظیفه و هم امرار معاش می کند . همچنین برای تعریف شغل می توان به فعالیتی مستمر برای تامین نیازهای فردی و ارائه خدمات اجتماعی اشاره نمود.