هدف از این تحقیق بررسی مزیت رقابتی و انواع آن با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مزیت رقابتی

مقدمه

مزیت رقابتی و منشأ آن

انواع مزیت رقابتی 

جایگاه و مدل رقابتی 

اساس ماهیت رقابت 

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی 

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی 

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی 

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی 

الف:رویکرد زنجیره ارزش 

ب)رویکرد وظیفه ای 

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی 

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده 

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی 

مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری

منابع

 

 

        از زمان آدام اسمیت  که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را بررسی قرارکنند. بعد از آدام اسمیت،ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرددیوید ریكاردو این دیدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌ای را كه به "مزیت نسبی" معروف شده مطرح كرد. منظور دیوید ریكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنایعی سوق میدهند كه كشور در آنها بیشترین بهره‌وری نسبی را داشته باشد. بعنی كشور ممكن است كالایی را وارد كند كه خودش میتواند با هزینه كم تولید كند، ولی در تولید كالای دیگری بهره‌ورتر باشد. در تئوری ریكاردو، تجارت، مبتنی بر تفاوت بهره‌‌وری نیروی كار در كشورهای مختلف بود. وی این موضوع را به تفاوتهای تشریح نشده در فضای حاكم بر كشورهای مختلف در زمینه صنایع گوناگون ارتباط میداد. ریكاردو مسیر درستی را انتخاب كرده بود ولی مفروضاتش به صنایع متكی بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نیمه‌ماهر استفاده می‌كردند (و در قرنهای هیجدهم و نوزدهم اهمیت اصلی را داشتند) مربوط می‌شد ( شاهمیرزایی ، 1389).

 

 

 

 وجه غالب در تئوری "مزیت نسبی" مبتنی بر مطالعات هكشرو اوهلین و این فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژی معادلی برخوردارند و تفاوت آنها از فراوانی عوامل تولید، از قبیل زمین، نیروی كار، منابع طبیعی و سرمایه، ناشی میشود. این عوامل داده‌های اولیه برای تولید هستند. كشورها مزیت نسبی متكی بر منابع را در صنایعی به دست می‌آورند كه در آنها از منابعی كه در آن كشورها فراوان است بیشترین استفاده را به عمل می‌آورند. آنها این كالاها را صادر میكنند و كالاهایی را كه در آنها مزیت نسبی ندارند وارد میكنند. برای مثال، كشورهای برخوردار از نیروی كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبی، كالاهای كاربر از قبیل تجهیزات الكترونیكی را صادر می‌كنند و كشورهای برخوردار از منابع اولیه فراوان و زمینهای گسترده قابل كشت، محصولات مبتنی بر آنها را صادر می‌كنند. سوئد در صنعت فولاد بدین دلیل پیشرفته است كه ذخایر قابل توجهی با كمترین ناخالصی دارد و همین موجب میشود كه محصول مرغوب تولید كند.  

 

 

 

در این تئوری مزیت نسبی، مواردی از قبیل صرفه مقیاس، تفاوت تكنولوژی در نقاط مختلف و تمایز بین محصولات در همه جا ثابت فرض شده است و جابجایی نیروی انسانی ماهر و سرمایه نیز نادیده انگاشته شده است. به بیان دیگر، تئوری مزیت نسبتی كه در عصر انقلاب صنعتی كارایی داشت، امروه كه بسیاری از صنایع دانش‌بر شده‌اند مستلزم بازنگری است. امروزه صرفه مقیاس، تمایز محصولات، خواستهای مشتری و تفاوت آن در كشورهای مختلف، تغییرات مدام تكنولوژی، و كاربرد گسترده تكنولوژیهای نوین، از قبیل میكروالكترونیك، مواد پیشرفته و سیستمهای اطلاعاتی موجب كاهش اهمیت عوامل سنتی تولید شده است. رقابت در بسیاری از صنایع به صورت بین‌المللی درآمده است. این رقابت نه فقط در تولید كارخانه‌ای بلكه به طور روزافزون در بخش خدمات مشاهده میشود) نصیرزاده ،1379).