هدف از این تحقیق بررسی شخصیت و اختلالات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-11اختلالات شخصیت

2-11-1-گروه اول (A)

2-11-2گروه دوم (B)

2-11-3-سومین گروه  (C)

2-12اختلالات شخصیت و خودکشی

2-13اختـلالات خلقـی یا عاطفـی

2-13-1-اختلالات افسردگی

2-13-2-اختلالات دوقطبی(شیدایی- افسردگی)

2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی

2-15پیشینه­ی پژوهشی

منابع

 

 

 

   مطرح شدن مفهوم شخصیت غیرمتعارف به شكل امروزی در روان شناسی و روان پزشكی به اوایل قرن 19 بر می‌گردد هنگامی كه پنیل روانپزشك فرانسوی، مانی بدون هذیان را توصیف نمود. نهایتاً دو الگوی طبقه‌بندی در حوزه اختلالات شخصیت بوجود آمد. الگوی طبقه‌بندی ابعادی در مقابل الگوی طبقه‌ای. پینل این اصطلاح را در مورد بیمارانی كه مستعد حملات خشم و خشونت غیرقابل توجیه و بدون هذیان بودند بكار برد(نقل از گیلدر، 1372). گل‌پرور( 1379) معتقد است که، نه صرفاً با اشاره به اختلالات شخصیت جامعه‌ستیز بلكه به اشاره به اختلالات شخصیتی می‌گویند اختلالات شخصیت یكی از مهمترین، بحث‌انگیزترین و كمتر شناخته شده‌ترین طبقات آسیب‌شناسی روانی است. ( لیبوتیز، 1980)