هدف از این تحقیق بررسی تعامل انسان و رایانه با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- تعامل انسان و رایانه

2-3- تجربه کاربری

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری

2-4-  طراحی تعامل

2-4-1 فرایند طراحی تعامل

2-5- واسط کاربر

2-6- کاربردپذیری

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری

2-9- ارزیابی وب

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM

2-11- روش گروه اسمی

2-12- پیشینه تحقیق

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی

2-16- معرفی وب سایت الکسا

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه

منابع

 

 

 

در فرهنگ تعامل انسان- رایانه، تجربه کاربری کیفیتی از تجربه است که کاربر در حین تعامل با یک سیستم یا محصول کسب می کند به عبارت دیگر تجربه کاربری همان خاطره ای است که با استفاده از یک محصول در ذهن کاربر نقش می‌بندد. هدف طراحی تعامل، این است که خاطره ای خوش در ذهن کاربر نقش ببندد تا او دوباره از محصول استفاده کند (Knemeyer, Svoboda, 2008). کاربرد پذیری از آن‌جایی که بر دستیابی به هدف تمرکز دارد، مفهوم بسیار ظریف‌تری نسبت به تجربه کاربری است، در مقابل آن تجربه کاربری شامل نتایج بدست آمده، عملکرد، کارآیی سیستم، رفتار تعاملی و قابلیت دستیابی  از طریق سیستم تعاملی می باشد. اساسا این بدان معنا است که تجربه کاربری به فاکتورهای انسانی، طراحی، ارگونومی، تعامل انسان و کامپیوتر، دسترسی پذیری، بازاریابی و همین طور کاربرد پذیری وابسته است. می توان برای بررسی این رابطه تجربه کاربری را به ابزار، کاربرد پذیری، ایجاد اشتیاق کردن و تجربه برند تقسیم کرد.