هدف از این تحقیق بررسی هنر و روان شناسی هنر با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف هنر

طبقه بندی هنر

روانشناسی هنر

هنر درمانی

هنر درمانی برای كودكان و نوجوانان

نوروپسیكولوژی هنر

نیمكره های مغز و خلق هنر

اثر ضایعات وارد بر نیمكره راست مغزی در ترسیم و نقاشی

آثار آسیب و ضایعه وارد بر نیمكره چپ در ترسیم و نقاشی

رابطه هنر ، ‌خلاقیت و ریاضی

منابع

 

 

 

هنر در معنای عام و وسیع خود عبارتست از تطبیق دانش و معرفت نظری به عمل انسان كه انسان هوش خود را برای تغییر شكل طبیعت به كار می اندازد تا مواد اولیه طبیعی را به اشیاء و وسایل مفید تبدیل كرده و از این طریق حوائج و نیازهای خود را برطرف سازد. اما با در نظر گرفتن این معنی می توان گفت كه هنر عبارت از فعالیت و كوششی است كه برای ساختن و به وجود آوردن زیبائی به كار برده می شود ( بامداد، 1370 ).

 

 

 

به عبارت دیگر هنر مانند دانش و فلسفه وسیله ای است برای شناخت  واقعیات علم و نقش تخیلی در هنر بیش از علم است و نقش تعقلی و انتزاعی، درعلم بیشتر از هنر است. در واقع هنر چون فواره ای است كه در شرایط گوناگون اجتماعی اوج گرفته و فرود می آید و بادهای سرنوشت آنرا به ورطة توالی بی پایان شكل ها می افكند.هر اثر هنری تجلی تازه ای از پیكار دائم انسانها با طبیعت است كه برای شناخت بیشتر صورت گرفته و در این پیكار هر لحظه آفرینش تازه ای در هنر به وجود می آید. به اعتقاد افراد هنرمند باید در تعریف از هنر، احساس را در نظر گرفت و به اعتقاد آنها ، هنر فعالیتی است انسانی كه شخص عالمانه و با استفاده از برخی نشانه های خارجی احساساتی را كه تجربه كرده به دیگران منتقل می كند و این دیگران مبتلای این احساسات می شوند و خود آنها را تجربه می كنند ( سعدی پور، 1379، رامین، 1379 ).