هدف از این تحقیق بررسی روند تحولات تاریخچه ی تدریس و یادگیری با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران

2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان

2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر

2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند

2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز

2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی

2-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند

2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش

2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی

2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی

2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط

2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی

2-5-5- کاربرد فن‌آوری  اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت

2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس

منابع

 

 

 

ایجاد طرح مدارس هوشمند در ایران (84-1383) متاثر از نظام آموزش و پرورش مالزی بوده است. استفاده از فن آوری در آموزش ایران به زمان بهره‌گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم‌های آموزشی در کلاس درس باز می‌گردد. پس از آن، تلویزیون به عنوان رسانه آموزشی مورد توجه قرار گرفت وتلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت. پس از ورود صنعت رایانه به ایران و رشد و نفوذ رایانه‌های شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگی اجتماعی، فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز گشت و بیش از ده سال است که در این زمینه فعالیت می‌شود و این امر با تولید لوح‌های فشرده آموزشی آغاز گردیده است. (نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران، 1390، ص 15)

 

 

 

وزارت آموزش و پرورش ایران با الهام از آموزه‌های دینی و مقتضیات زمان و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران در سال 1404 و دستیبای به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت اقدام به توسعه و تجهیز مدارس هوشمند براساس معیارهای علمی، بین‌المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است. (نقشه راه هوشمندسازی مداری ایران، 1390، ص7) پس از طرح موضوع در شورای راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات اولین مدرسه هوشمند در ایران، در شهر تهران در مقطع ابتدایی تجهیز گشت و پیرو آن تعداد 4 دبیرستان در 4 منطقه تهران انتخاب و از سال تحصیلی بعد اجرای آزمایشی طرح در این مدارس آغاز شد.