هدف از این تحقیق بررسی بیمارستان ها در ایران با فرمت docx در قالب 135 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 بیمارستان ها در ایران    
 طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی    
 طرح مراکز درمانی تخصصی    
 وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن    
 بخش اداری    
 ورودی    
 حوزه ریاست ، حوزه مدیریت    
 بایگانی    
 بخش های رفاهی جنبی    
 اقامتگاه برای همراهان بیمار    
 مهد کودک    
 بخش تشخیصی – درمانی    
 بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی     
 بخش خدماتی    
 بخش بستری داخلی / جراحی    
 شرایط مناسب محیط بیمار    
 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود    
 نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی    
   ابعاد پنجره    
  مکان پنجره ها    
  جلوگیری از تابش آفتاب    
   نوع بازشوی پنجره ها    
  نور مصنوعی    
   نور مصنوعی در اتاق های بستری    
  چراغ مطالعه    
   چراغ عمومی اتاق    
  چراغ خواب    
   چراغ راهروها    
  تهویه مکانیکی    
 صدای مطلوب و نامطلوب    
 تعریف    
 صدای نامطلوب    
 محل استقرار ساختمان بیمارستان    
 پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان    
 انعکاس صدا و مصالح نازک کاری    
 اتاق روز بیماران    
 نشیمن بیماران    
 فضای معماری    
 کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری    
 عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری    
 پیشخوان    
  محل منشی بخش    
  اتاق سرپرستار بخش    
 فضای کافی در اطراف تخت بیمار    
  فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی    
 فضاهای پشتیبانی    
 توالت و دستشویی کارکنان    
 تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان    
 فضای اطراف تخت بیمار    
 اتاق معاینه و درمان    
 گزارش نویسی پزشکان    
 ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی    
 جهت نور گیری بخش های بستری    
 گسترش آینده    
 شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل    
 داروخانه مرکزی    
 آشپزخانه مرکزی    
 انبار مرکزی    
 مرکز جمع آوری و دفع زباله    
 حمل جسد بیمار فوت شده    
 مکان ایستگاه پرستاری    
 مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری    
 مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری    
 اتاق دارو و کار تمیز    
 اتاق کار کثیف    
 اتاق معاینه و درمان    
 اتاق جمع آوری کثیف    
 اتاق نظافت    
 برانکار و صندلی چرخدار    
 ترولی اورژانس    
 آبدارخانه    
 ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور    
 اتاق بستری یک تختخوابی    
 اتاق نظافت    
 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود    
 نور مصنوعی    
 جلوگیری از صدای نا مطلوب    
 رنگ و فضای معماری    
  نور طبیعی    
   ابعاد پنجره ها    
   مکان پنجره ها    
  نوع بازشوی پنجره ها    
   جلوگیری از تابش آفتاب    
    نور مصنوعی    
  جلوگیری از صدای نامطلوب    
  فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند    
   فضای معماری    
 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان    
 ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند     
 ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی    
 ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه    
 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان    
 ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری    
 پیش ورودی و خروجی بخش    
 مکان فضاهای اداری و پشتیبانی    
 فضاهای خارج بخش    
 کارگاه تعمیر تجهیزات    
 پیش ورودی بخش    
 فضای بستری بیماران    
 فضاهای پشتیبانی    
 فضاهای اداری و کارکنان    
 فضاهای خارج از بخش    
 پیش ورودی بخش    
 رختکن کارکنان    
 سرویس های بهداشتی کارکنان    
 اتاق نظافت    
 فضای بستری بیماران    
 فضای بستری باز    
  اتاق های ایزوله    
 اتاق بستری بیمار    
  پیش ورودی اتاق ایزوله    
 ایستگاه پرستاری    
فضاهای اداری و کارکنان    
 اتاق استراحت کارکنان    
 اتاق مدیر بخش    
 اتاق منشی بخش    
 اتاق سرپرستار بخش    
 فضاهای خارج بخش    
 اتاق های انتظار همراهان    
 ایستگاه پرستاری    
 اتاق دارو و کار تمیز    
  اتاق ایزوله    
 اتاق درمان    
 اتاق کار کثیف    
 آزمایشگاه    
 خدمات پیشگیری و درمان    
طب نوین    
   آب درمانی    
   کار درمانی    
     گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان    
     فیزیوتراپی    
   طب اسلامی و سنتی    
 تعریف طب اسلامی و سنتی     
  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن    
  تاریخچه طب سنتی    
دوران هخامنشی    
 دوران ساسانی    
  دوران اسلامی    
 دوران هخامنشی    
  دوران ساسانیان    
 دوران اسلامی    
تفاوت طب اسلامی با طب مدرن    
 اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی    
 کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی    
 درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه )    
درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه )     
 درمانهای دستی ( تدبیر بالید )     
 گیاه درمانی    
 مزاج شناسی    
 غذا درمانی     
   طب خاص    
  دریا درمانی ( تالاسوتراپی )     
 نمک درمانی    
 رنگ درمانی    
  گشتالت درمانی    
 آبمیوه درمانی    
 سنگ درمانی    
 خواب درمانی    
 آفتاب درمانی    
 رایحه درمانی    
هنر درمانی    
 موسیقی درمانی    
 کایروپرکتیک درمانی    
 نور درمانی    
 مغناطیس درمانی    
 دعا درمانی    
  آب درمانی    
  آب درمانی در ارتوپدی    
 گل درمانی    
   سرما درمانی    
 بازتاب درمانی    
 ویتامین درمانی    
 هیپنوتیزم درمانی    
  انرژی درمانی    
  طبیعت درمانی    

 

 


نام درمانی ایران در چهار دهه اخیر دستخوش تغییرات مهمی بوده است . حوالی دهه 1340 ، انجمن های بهداری ، که در واقع هیئت های مدیره با اختیارات مالی کامل بودند منحل شدند  و سلسله مراتب اداری متمرکز جایگزین عدم تمرکز موجود گردید . مهمترین تحول در ساختار سازمانی نظام درمانی کشور تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 بود .

 

 

 

به موجب تحول فوق ، وزارت بهداری سابق به یک سازمان متمرکز عظیم و غول آسا تبدیل شده که علاوه بر وظایف بهداشتی و درمانی ، آموزش پزشکی و حرفه های ذیربط را نیز بر عهده گرفت . تردیدی نیست که تحول فوق خواه ناخواه روند احداث و توزیع بیمارستانی را نیز تحت تاثیر قرار میداد : هر چند شبکه بهداشتی کشور در سالهای قبل از 1364 یعنی قبل از تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – به خوبی مستقر شده بود ، متاسفانه شبکه بهداشتی با فعالیتهای درمانی تلفیق نشد .