هدف از این تحقیق بررسی توریست با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
معنای لغوی توریست 
  توریسم و انواع آن
 تعريف توريست
  انواع توریسم
 توریسم تندرستی (توریسم سلامت)
 توریسم درمانی (توریسم سلامت)    
 توریسم پزشکی (توریسم سلامت)
 توريسم ورزشى
 توریسم کشاورزی
 توریسم مجازی
 توریسم زیست محیطی
 توریسم فروشگاه کتاب    
 توریسم آموزشی    
 توریسم آثار باستانی    
 توریسم تفننی    
 توریسم فراگیر    
 توریسم دائمی    
 توریسم سفری    
 توریسم فضایی    
 توریسم فرهنگی    
 توریسم ویرانه ها    
 توريسم نیاشناسی    
 توريسم سیاه    
 توريسم افیونی    
 طبیعت گردی    
 توريسم سخت    
 توريسم قمار    
 توريسم باغبانی    
 توريسم میراث فرهنگی    
 توريسم تفریحی    
 توريسم خاص    
 توريسم فرهنگ عامه    
 توريسم پیوسته    
  توريسم زیارتی    
  توريسم تنها    
  توريسم آبهای معدنی و چشمه ها    
  توريسم مناطق کویری    
  توريسم چمدانی    
  توريسم کاروتجارت    
  توريسم مناسبتها و وقایع خاص    
  توريسم شکار    
  توريسم حادثه جو    
 توريسم تشویقی    

 

 


 واژه توریست به معنای  جهانگرد ، سیاح و گردشگر می باشد .( فرهنگ فارسی معین ) توریست : کسی که به منظور سیاحت و شناخت مکانی به آنجا سفر می کند ، گردشگر ، جهانگرد . توریسم و انواع آن : گردشگري معادل فارسي و كاملاً دقيق واژه در زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني است كه بصورت مصطلح در زبان فارسي بصورت جهانگردي ترجمه شده است.

 

 

 

ريشه اين واژه از اصطلاح تورنوس يوناني و لاتين گرفته شده كه يكي از معاني آن گردش كردن و يا گشتن است و با پسوند ایسم يا گري بصورت اسم مصدر توریسم يا گردشگري در آمده است.