هدف از این تحقیق بررسی ماهیت یادگیری و سبک های مختلف آن با فرمت docx در قالب 91 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

یادگیری

تعریف یادگیری

سبک های یادگیری

انواع سبک های یادگیری

ماهیت یادگیری

مفهوم یادگیری الکترونیکی

مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب

مدل های مختلف فضاهای یادگیری

مدل های یادگیری شبکه ای

یادگیری در کلاس های آینده

منابع

 

 

 

یکی از واقعیات اجتناب ناپذیر آن است که پیشرفت های بشر در گرو یادگیری است(سرچمی،2004).  یادگیری عبارتست از فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار  در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است،یادگیري به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می آید و کنترل آن تقریباً دشوار است، اما به واسطه آن دانشی پایدار تولید شده و فرد یاد گیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با موقعیت هاي مختلف، رفتاري اثربخش داشته باشد. محققان به تازگی دریافتند که تفاوت های افراد در یادگیری فقط ناشی از هوش و توانایی آنها نیست بلکه عوامل دیگری از جمله ویژگی های ذاتی و یادگیریی افراد، مشکل بودن تکالیف محوله و سبک های یادگیری می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری افراد داشته باشد(امامی فر،2007،اسمیت،2007).

 

 

 

از میان این عوامل سبک های یادگیری نقش بسزایی بر فرآیند یادگیری داشته می تواند نقش بسیار موثری بر میزان یادگیری افراد داشته باشند،سبکهای یادگیری به عنوان روش هایی هستندکه افراد اطلاعات و تجربیات تازه را در ذهن خود سازماندهی و پردازش  می کنند تا بتوانند مشکلات و مسائل پیش روی خود را حل نمایند (سیف،1379). بر این اساس محققان  استفاده از شیوه های مناسب آموزشی جهت ارائه به افراد با سبک های یادگیری متفاوت را یکی از الزامات اجتناب ناپذیر بهبود یادگیری دانسته و در تحقیقات  فراوانی به این مهم اشاره نموده اند چرا که معتقدند تناسب شیوه تدریس اساتید با سبک یادگیری دانشجویان باعث تقویت انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می گردد(کلاکستون و مورل،1987،آراگون و همکاران،2001؛کانو و گاراتون،2003؛ صص 10-6، دی و همکاران،2004،رسولی نژاد،2005؛ صص 32-26؛ شیو و همکاران،2011؛ صص 23-18). سبک های یادگیری خود به سه دسته: سبک شناختی، سبک عاطفی و فیزیولوژیکی تقسیم می گردد. در این میان سبک شناختی به این مفهوم اشاره می نماید که یادگیرنده چگونه مطالب را درک می کند و به خاطر  می سپارد چگونه اندیشیده و مسائل را تحلیل می نماید. سبک های شناختی نیز دارای طبقه بندی های مختلفی هستند که از آن جمله می توان به سبک های وابسته به زمینه و مستقل از زمینه،سبک های تکانشی و تأملی و سبک های یادگیری بر مبنای الگوی یادگیری تجربی کلب اشاره نمود(کلباسی و همکاران،1387)