هدف از این تحقیق بررسی رهبری و نظریه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 رهبری

2-2-1 تعریف رهبری

2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش

2-2-3 نظریه‌های رهبری

2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری

2-2-3-3 رهبری اقتضایی

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر

منابع

 

 

 

رهبری یکی از فرآیندهای مهم در مدیریت منابع انسانی است. رهبری کارآمد باعث بهبود عملکرد، ایجاد انگیزه و رضایت زیردستان می‌شود. بنابراین هر مدیری می‌بایست درک دقیقی از مفهوم رهبری در سازمان داشته باشد (چلادوری، 1999). رهبری فرآیندی اساسی در هر سازمان یا گروه است. پیروزی یا شکست هر سازمان یا تیم ورزشی را به رهبری آن نسبت می‌دهیم. هنگامی که یک مؤسسه، یک دانشگاه، یا یک تیم ورزشی قرین موفقیت گردد، اغلب مدیر یا مربی آن به کسب امتیاز نایل می‌شود (شکرشکن، 1373). در طول تاریخ ثابت شده است که موفقیت یا شکست در جنگ‌ها، امور تجاری، مسابقات ورزشی و ... تا حدود زیادی به رهبری آنها مربوط می‌باشد و پدیده‌ی رهبری تأثیر شگفت‌انگیزی بر عملکرد و رفتار انسان‌ها دارد. رهبری مؤثر در ورزش، تابعی از اجزا، نقش‌ها و سبک‌های گوناگونی است تا نیازهای ورزشکاران را برآورده سازد و به هدف‌های تیم دست یابد (مسدد، 1380). بسیاری از مربیان، رهبری ورزشی را خصیصه‌ای ذاتی و به ودیعه نهاده شده در وجود فرد می‌دانند، ولی مربیگری چیزی جز نحوه‌ی تلفیق و ترکیب مهارت‌های پیچیده و کسب شده‌ی دیگر با هم نیست. رهبران زاده نمی‌شوند بلکه پرورش می‌یابند (مرتضوی‌، 1370).