هدف از این تحقیق بررسی رضایت مشتری و وفاداری او به یک نام تجاری با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-3-رضایت مشتری

2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری

2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری

2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند

2-1-5- تعهد نام تجاری

2-1-6- مفهوم تصویر ذهنی برند

2-1-6-1- تاثیر تصویر ذهنی برند

2-1-6-2-عناصر تصویر ذهنی برند

2-1-6-3-تصویر ذهنی سازمان

منابع

 

 

 

تا بحال تحقیقات مختلفی پیرامون رضایت مشتری ،اجزاء تشکیل دهنده آن و ارتباط آن با سایر مفاهیم دیگر انجام گرفته است. برای بسیاری از سازمانها در سراسر جهان ، رضایت مشتری مفهومی است که روز به روز بر اهمییتش افزوده می شود. بسیاری از شرکتها از "رتبه بندی رضایت" به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد محصولات و خدمات و همچنین شاخصی برای تعیین چگونگی وضعیت آینده سازمان استفاده می کنند. امروزه بسیاری از شرکتهای مشاوره ای، استراتژی هایشان را بیشتر در جهت ارتقای رضایت مشتری توسعه می دهند تا در جهت افزایش سهم بازار. این تغییر مهم در تفکر استراتژیک بر این مبنا است که رضایت مشتری ، بهترین شاخص برای بهبود وضعیت آینده سازمان است. زیرا افزایش رضایت مشتری منجر به افزایش وفاداری مشتری می شود.

 

 

 

رضایت مشتری کشش قیمتی را کاهش می دهد، زیرا مشتریان رضایتمند تمایل دارند که برای محصولات و خدمات با کیفیت تر بهای بیشتری بپردازند. هانان و کارپ معتقد هستند که رضایت مشتری هدف نهایی هر کسب و کاری است و این تنها شامل رضایت مندی در عرضه محصولات ، فروش و خدمات نیست. بلکه شامل ارضای نیازهای مشتری در کسب و کار مربوطه است .رضایت مشتری حاصل استنباط مشتری است و هنگامی حاصل می شود که سازمان ارائه کننده خدمات انتظارات وی را برآورده نماید.یکی از راه های حفظ مشتری ایجاد وفاداری مشتری است. وفاداری مشتری پیامد رضایت مندی مشتری است (Matzler & Hinter huber, 1998 , 25– 38 ).