هدف از این تحقیق بررسی تدریس مشارکتی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم شناسی تدریس مشارکتی

2-3-1 تعریف تدریس مشارکتی

2-3-2 اشكال متفاوت تدریس مشاركتی

2-3-3 متغیر‌های کلی تدریس به شیوه مشارکتی

2-3-4 گام‌های اساسی تدریس مشارکتی

2-3-5 مولفه‌های مشارکت در تدریس مشارکتی

2-3-6 پیش بایست‌های تدریس مشاركتی

منابع

 

 

 

امروزه فعالیت‌های مشاركتی در همه عرصه‌های زندگی انسان به چشم می‌خورد. در همه سازمان‌ها از سازمانهای آموزشی گرفته تا سازمانهای غیر آموزشی همه تلاشها بر این است كه از منابع و امكانات سازمان به نحو صحیح و درست استفاده شود. سرمایه انسانی از مهمترین سرمایه‌های هر سازمانی تلقی می‌شود كه استفاده بهینه از تخصص و توانایی‌های نیروی انسانی نیاز مبرم سازمانهای امروزی است تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشیده و در کنارآن در عرصه‌های بین‌المللی رقابت كنند. بررسی‌های انجام شده در ارتباط با قسمت صنعت در ایالات متحده نشان داده که 82% از کارها برای دستیابی موفقیت آمیز به هدف‌ها به صورت تیمی انجام می‌شود که این آمار نشان دهنده تأثیرات مثبت کار گروهی و تیمی برای موفقیت سازمان‌ها است (سالاس و همکاران، 2006). یكی از راهكارهای ارائه شده در این زمینه انجام كارهای تیمی و مشاركتی است. با هدایت سازمان‌ها به سمت كارهای تیمی و مشاركتی هم نیازهای سازمان و هم نیازهای حرفه‌ای و روانی و اجتماعی كاركنان سازمان تأمین می‌شود.

 

 

 

فشارهای بازار جهانی نیزسازمانها را از ساختارهای محافظه كارانه و غیر منعطف به سمت سازمانهایی ارگانیك و منعطف و باز سوق می‌دهد تا بتوانند با كار توام با همیاری در تیم‌ها و مشاركت در تیم‌های كاری به چالش‌ها و نیازهای جهان امروز پاسخ درست دهند (مایکل و مارکی ویکز، 1387: 14). دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی به افرادی نیاز دارند تا بتوانند در جهانی كه به طور روز افزونی در حال تحول و پیچیده شدن است هوشمندانه و پیشرفته زندگی كنند و برای دست یابی به این هدف‌ها باید روی راهبردهای یاددهی و یادگیری تمركز كنند تا هم به آنان بیاموزند و هم چگونه آموختن را یاد دهند (ادلی و سیلمن، 2009). همچنین برای رایج كردن فرهنگ گفتگو و مباحثه در جامعه لازم است تا دانشگاه‌ها ابتدا تجربه موفقی را در این زمینه داشته باشند (لیاقتدار و همكاران، 1383) و بر این نكته توجه داشته باشند كه در نظام آموزش عالی فرایند مولد و مستمر تولید علم، فرایندی جمعی، همیارانه و تیمی است که تبلور چنین شرایطی با تقویت مهارت‌های گروهی و تیمی و توسعه همکاری و همیاری به جای رقابت و تلاش منفردانه محقق خواهد شد.

 

 

 

 بنابراین لازم است تا برای تحقق این هدف منابع و امكانات را برای توسعه و تكامل نظام‌های آموزشی خود بكار گیرند و درصدد خلق محیط‌های یادگیری گروهی و همكارانه و انعطاف‌پذیر در محیط‌های آموزشی برای دانشجویان باشند تا بتوانند تجربیات خود را گسترش دهند (ادلی و سیلمن، 2009). علاوه بر این باید به این مسئله نیز توجه كرد كه نیازهای دانشجویان در دنیای متحول در حال تغییر است و لازم است رویكردهای تدریس نیز مطابق نیازهای فراگیران و تغییرات محیطی تغییر یابد و به این منظور به روش‌های متنوعی نیاز است (آراسته، 1385).