هدف از این تحقیق بررسی مفهوم مهارت های اجتماعی با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مهارت های اجتماعی    
مفهوم مهارت های اجتماعی    
ویژگی های رفتاراجتماعی    
عوامل مؤثر در اجتماعی شدن    
مهارت هاي اجتماعي پايه    
مراحل آماده سازي مهارت هاي اجتماعي    
اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی    
خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی    
علل نقص در مهارت‌های اجتماعی    
روش های آموزش مهارت های اجتماعی    
رویكرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی    
برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی    
نظر قرآن در مورد اجتماعی بودن انسان        
پیشینه تحقیق    
تحقیقات داخلی    
تحقیقات خارجی    

 

 

 

مهارت‌های اجتماعی  رفتارهایی هستند كه به مردم برای كنش متقابل با دیگران كمك می‌كنند. در مدرسه، كنش متقابل ممكن است با هم‌كلاسی‌ها، معلمان و سایر كاركنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این كنش متقابل با همكاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می‌شود كه شخص ملاقات می‌كند.

 

 


اگرچه تعاریف زیادی برای مهارت‌های اجتماعی ارائه شده، اغلب صاحب‌نظران عقیده دارند كه مهارت‌های اجتماعی هفت ویژگی دارند:
ابتدا از طریق یادگیری (برای مثال، مشاهده، الگوسازی، تمرین و بازخورد) كسب می‌شوند.
شامل رفتارهای غیركلامی و كلامی مجزا و خاصی هستند.
عاطفه و رفتار مناسب را نیز دربرمی‌گیرند.
از طریق تقویت اجتماعی ارتقا می‌یابند.
شامل تعامل با محیط و همراه با واكنش‌های مناسب می‌شوند.
انجام آن‌ها از ویژگی‌های محیطی تأثیر می‌پذیرد.