هدف از این تحقیق بررسی تعاریف تعلیق مراقبتی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» 
 تعلیق در لغت
تعلیق اجرای مجازات
تعلیق ساده
تعلیق مراقبتی
 تعلیق مراقبتی فشرده  
مفاهیم مشابه
تعلیق تعقیب
 آزادی مشروط
 مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات
یشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها
 سابقه تعلیق مجازات در اسلام
 پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران
پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها  
 بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات

 

 


در فرهنگ معین تعلیق در لغت این‌چنین تعریف شده است: «تَ) [ ع . ] 1 - (مص م .) آویزان کردن . 2 - چیزی در زیر کتاب یا نوشته‌ای نوشتن . 3 - (اِ.) نام یکی از خطوط اسلامی منشعب از نسخ با شیوه ایرانی . 4 - (اِمص .) آویزان بودن ، آویختگی . 5 - انجام نشدن کاری یا بلاتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی انجام یافتن آن» 

 

 


در مفهوم فقهی آن واژه تعلیق در اصطلاح علم فقه وابسته کردن به شرط و یا وصفی است که طرفین در عقد انشا می‌کنند برای مثال: فروشنده در عقد بیع،‌تملیک و تملک را به آمدن زید از سفر بداند، به طوری که اگر زید آمد، مشتری مالک مبیع شود و در غیر این صورت، مالک آن نگردد.