هدف از این تحقیق بررسی پیشرفت تحصیلی و تاثیر خانواده بر آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن

خانواده و پیشرفت تحصیلی

پیشینه داخلی تحقیق

پیشینه خارجی تحقیق

منابع

 

 

 

یكی از مشكلات شایع نظام آموزشی در بسیاری از كشورهای جهان، پدیده‌ی اُفت تحصیلی است كه زیان‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه دولت‌ها و خانواده‌ها می‌كند. تلاش برای شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و ارایه‌ی راهبردها و انجام اقداماتی در جهت كاهش خسارات ناشی از اُفت تحصیلی، مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است (شعاری نژاد، 1364: ص198). اگر موفقیت تحصیلی را معادل با پیشرفت تحصیلی مد نظر باشدبه معنی موفقیت دانش آموزان در كذراندن دروس یك پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می باشد و مخالف آن افت تحصیلی است كه از معضلات و مشكلات نظام می باشد.

 

 

 

اتكینسونو همكاران ( 1998 ) ، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اكتسابی حاصل از درس ارائه شده یا به عبارت دیگر ، توانایی آموخته شده یا اكتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند كه به وسیله آزمون های استاندارد شده اندازه گیری می شود ( به نقل از سیف ، 1380) پیشرفت تحصیلی، عبارتست از میزان تغییر رفتار در زمینه توانایی كسب اطلاعات مربوط به محتوای كتابهای درسی و پاسخگویی به موقع آن ها كه توسط اجرای امتحانات معلم ساخته و به وسیله معلمان سنجیده می شود ( مصباحی، 1374، ص 148).