هدف از این تحقیق بررسی نقدهای مرتبط با تربیت و مسئولیت با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-4-2   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور

2-4-3  نقد وجود گرایان سکولار

2-4-4   نقد در ماهیت

2-4-5   نقد در انتخاب و مسئولیت

2-4-6   نقد در انتخاب ارزشها

2-4-7   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی

2-4-8   نقد در مسئولیت

2-4-9   نقد در مسئولیت ادبیات

2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت

2-4-11 نقد پژوهشگر

2-4-11-1  نقد در آزادی

2-4-11-2  نقد در آگاهی

2-4-11-3  نقد در انتخاب ارزش­ها

2-4-11-4  نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت

منابع

 

 

 

از بررسی آراء و دیدگاه­های فلسفی و تربیتی کی­یرکگور، یاسپرس، مارسل و تیلیش به نظر می­رسد این خداباوران مسیحی، تحت تأثیر جوّ طوفان­زای وجودگرایی، خواسته یا ناخواسته، و دانسته یا نادانسته کوشیده­اند اندیشه­های خود را با جوّ پدید آمده محک زنند و جریان مزبور را به نفع باورهای دینی خویش مصادره کنند؛ غافل از اینکه وجودگرایی، خود نیازمند کسب اعتبار است. با مراجعه به اندیشه­های وجود گرایان خداباور با کانونی از التقاط و دوگانه­­گرایی روبه­رو می­شویم که از یک سوی بر آزادی فردی و شخصی انسان از هر گونه التزام نظری و عملی پای می­فشارد، و از سوی دیگر، می­خواهد انسان را تحت فرمان و اراده خدا درآورد. در این نگاه دوگانه بیش از آنچه به اصالت و وحدت وجود خداوند نظر شود، به اصالت وجود انسان و وحدت فردی و شخصی او توجه شده است. در این صورت، این اراده و خواست فرد انسان است که بر خواست و اراده الهی تقدم دارد. بدین ترتیب، هم سیمای انسان مخدوش شده، و هم وجود و عظمت خداوند تحت الشعاع وجود و حضور فرد یا افراد انسانی قرار گرفته است. در نتیجه، فرد همچنان در فضای تیره و تار احساس اضطراب و بی­معنایی و بیهودگی به سر می­برد. بدیهی است پیش از اینکه اعتقادات ایمانی این صاحب­نظران امواج وجودگرایی را درنوردد و بر آنها فایق آید، خود مغلوب آن امواج گردیده است. (رهنمایی، 1388، 125)