هدف از این تحقیق بررسی مفهوم مسئولیت و نظر بزرگان درباره ی آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت در لغت

کی­یرکگور و مسئولیت

 بیماری به سوی مرگ

 ترس و لرز

مفهوم دلهره

هایدگر و مسئولیت

 مرگ آگاهی

ترس

دلواپسی

سارتر و مسئولیت

دلهره

وانهادگی

ناامیدی

منابع

 

 

 

اریک فروم در "انقلاب امید" می­نویسد: تفاوت میان وظیفه و مسئولیت مربوط به تفاوتی است که بین وجدان خودکامه و خودسر و وجدان بشر دوستانه وجود دارد. وجدان خودکامه اساساً به معنای آمادگی تبعیت از فرمان­های صادر شده از طرف اربابی است که انسان خود را تسلیم او کرده است و وجدان بشر دوستانه، آمادگی در زمینه گوش فرا دادن  به ندای انسانی خویش و آزاد بودن از فرمان­هایی است که توسط دیگران صادر می­شود. (فروم، 1368، 141) تکلیف به معنای بارکردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می­باشد. (دهخدا، 1377، 6913) تعهد نیز به معنای گردن گرفتن کاری (معین، 1376، 1105)  و همچنین عهد و پیمان بستن (دهخدا، 1377، 6823)  آمده است.

 

 

 

هریک از این واژه­ها به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند. تا وظیفه­ای بر دوش کسی نباشد، کسی مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با "مسئولیت" و "وظیفه" مرتبط است. زیرا در هرسه مورد چیزی بر عهده شخص می­باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آنچه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می­باشد. (دهخدا، 1377، 6824) لذا در این پژوهش ما واژه­های یاد شده را با واژه مسئولیت هم­نهاد لحاظ کرده و در برخورد با هریک از این واژگان در نظریه­ها برداشت ما "مسئولیت" خواهد بود.