هدف از این تحقیق بررسی حقوق اختصاصی زن و مرد با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
حقوق اختصاصی زن و مرد    
حقوق اختصاصی مردها    
قوامیت    
سیری در قوانین مدنی ایران    
حق تمکین    
حق انتخاب محل سکونت    
حق طلاق    
ادله انحصارطلاق به مرد    
تعدد زوجات    
حقوق اختصاصی زن    
اجرت رضاع    
حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه    
حق حضانت    
حق جنسی زن    
حقوق اقتصادی    
نفقه    
مهریه    
حق حبس    
حق مضاجعه    
نتیجه حقوق خاص زن    
حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها    
قضاوت    
دلایل نقلی    
قرآن    
روایات    
اجماع    
دلایل عقلی    
ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت    
نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت    
لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان    
اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او    
ارزیابی اصل عدم    
نتیجه    
مرجعیت    
مذاق شارع    
روایات    
اولویت قطعیه    
بررسی و نقد ادله مذکور    
حاکمیت    
بررسی ادله    
نتیجه فصل

 

 

 

وقتی سخن از خصوصیات تکوینی است و برای هر‌یک از مرد و زن ویژگی خاصی هست، به جهت آنکه تکوین خاستگاه و بستر جریان تشریع است، ضروری است متناسب با این تقاضا‌ها و توانایی‌های متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوت داشته باشیم و گرنه این تفاوت‌ها بدون آثار بوده و در خلقت حکیمانه خداوند توجیه نمی‌گردند.

 

 

 

وقتی تکوین و خلقت، ابزار عمل و خمیر مایه کنش‌ها و واکنش‌های ذهنی، روحی و رفتاری است، باید هر کدام موضوع خود را در شریعت بیابند. نمی‌توان از‌یک سو در صحنه تکوین تفاوت‌ها را پذیرفت و زن را در برخی خصوصیات جسمی‌و روانی‌اش متفاوت از مرد دانست و از سوی دیگر طرح تساوی حقوق و وظایف را در همه زمینه‌ها پی ریزی نمود.