هدف از این تحقیق بررسی شادکامی با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
شادکامی
نظریه¬های شادمانی
ویژگی¬های اصلی افراد شادکام
پیشینه پژوهشی تحقیق 
فرضيه ها 
فرضيه كلي 
فرضيه هاي فرعي 

 

 

 

شادمانی، ذهن متفکرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است. هرچند که فقط در سال¬های اخیر است که به شیوه نظام¬دار مورد مطالعه و اندازه¬گیری قرار گرفته است. اغلب مردم آنچه را که در رابطه با زندگی¬شان اتفاق می¬افتد خوب یا بد ارزیابی می¬کنند و طبیعتاً آنها قادر به قضاوت در مورد زندگی خود هستند.

 

 

 

آن¬ها تقریباً همیشه هیجانات و خلقیاتی را تجربه می¬کنند که یا مؤلفه¬ای خوشایند دارد که منجر به یک واکنش مثبت می¬شود و یا مؤلفه ای ناخوشایند دارد که واکنش منفی را می¬طلبد. بنابراین همواره سطحی از شادمانی ذهنی بر زندگی مردم حاکم است، حتی اگر به طور هشیارانه به آن نپردازند. از سال 1973 که مجله چکیده¬های روانشناختی بین المللی شروع به فهرست کردن واژه "Happiness" به عنوان یک نمایه  نمود این واژه عملاً وارد فرهنگ روانشناسی شد.

 

 

 

در سال 1974 این واژه وارد سایر نمایه¬های روانشناسی از جمله مجله پژوهش نمایگرهای اجتماعی  شد. از آن زمان تا به امروز تعداد زیادی از تحقیقات به موضوعات روانشناسی مثبت از جمله شادی و شادمانی ذهنی اختصاص یافته است.