هدف از این تحقیق بررسی نظام تلوزیونی در سایر کشور ها با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تجربه جهانی : نظام تلويزيوني در ساير كشورها
اروپا
آسیا
محدودیتهای اصلی نظام رادیو تلویزیونی در کشورهای مشابه ایران
جمع بندی بررسی نظام رادیو - تلویزیونی دیگر کشورها
ضرورت لغو انحصار رادیو تلویزیونی در ایران
نتیجه گیری
چارچوب مفهومی
نتیجه

 

 

 

توجه به هنجارها و خطوط قرمز هر جامعه ای انتظار طبیعی از یک رسانه بومی است، مک کویل در این باره معتقد است: هر کشور و فرهنگ، مقدسات و محرمات خاص خود را دارد که رسانه ها برای احترام به احساسات عامه مردم به هر حال باید رعایت نمایند، در تمام کشورها قواعد نوشته و نانوشته ای وجود دارد که بر فعالیت رسانه ها حاکم است.

 

 


مهمترین دغدغه¬های امنیت ملی به عنوان خطوط قرمز رادیو تلویزیون خصوصی تعیین می‌شود، در ترکیه، احترام به زبان ترکی و فاشیسم، در لبنان عدم ارتباط با اسرائیل، در افغانستان و پاکستان احترام به اقوام، ادیان و مذاهب در قوانین رادیو و تلویزیون تصریح شده است.