هدف از این تحقیق بررسی سابقه تلوزیون خصوصی قبل از انقلاب با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
سابقه تلویزیون خصوصی قبل از انقلاب
سابقه تلویزیون خصوصی بعداز انقلاب
علل مخالفت با تلویزیون خصوصی وموانع آن
تئوریهای تکثر وانحصار در  نظام رسانه ای
نظریه پردازی درباره نظام رسانهها
نتیجه گیری
چارچوب مفهومی
نتیجه

 

 

 

اگرچه تلویزیون توسط بخش خصوصی وارد ایران شد و شبکه تلویزیون سراسری پاسال در سال 1337 و دوشبکه محلی تهران و آبادان در سال 1340 با مالکیت بخش خصوصی راه اندازی گردید اما پس از گذشت حدود یک دهه تلویزیون خصوصی ایران درسال 1348 در تلویزیون دولتی ادغام گردید واز آن زمان در طول 40 سال گذشته بخش خصوصی هیچگاه فرصت تاسیس یا اداره تلویزیون را پیدا نکرده است.

 

 


در خرداد سال 1350، با تصویب قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ایران در 20 ماده و 5 تبصره توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنا، تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیو تلویزیونی در سراسر ایران در انحصار سازمان مذکور قرار گرفت.