هدف از این تحقیق بررسی مفهوم اضافه بار اطلاعاتی و عوامل موثر بر کنترل آن با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی و رویكردهای نظری

مفهوم اضافه بار اطباعاتی

عوامل موثر بر ایجاد اضافه بار اطباعاتی

عوامل موثر بر ایجاد اضافه بار اطباعاتی وب

تاثیر اضافه بار اطباعاتی بر کاربران

تاثیر بر سلامت جسمی

عوامل موثر بر کنترل اضافه بار اطباعاتی

عوامل مرتبط با نظام بازیابی و امكانات آن

رویکردهای موثر بر اضافه بار اطباعاتی

موتور های جست و جو

عوامل موثر بر اضافه بار اطباعاتی

 رویكردهای نمایه سازی درمحیط وب

مرورنوشتارها

جمع بندی از پیشینه

منابع

 

 

 

از دیرباز اطلاعات نقش مهم و حیاتی در زندگی انسانها ایفا کرده است. در همین راستا در طول زمان امکانات ارتباطی متعددی ایجاد شد، تا کار جمع آوری، ذخیره و توزیع اطلاعات را به نحو مطلوب تری انجام دهد. ارسال پیام توسط کبوتران نامه بر، ایجاد چاپار پستی و پیک جهت توزیع سریع اطلاعات در بین مناطق مختلف نمونههایی از تلاشهای بشر جهت گردش اطلاعات در زمانهای دور است. اما در دهههای اخیرشیوههای گردآوری، تولید و توزیع اطلاعات تغییرات اساسی یافته اند. با ایجاد و توسعه وب، به مطالعه و پژوهش در این حوزه نو ظهور گرایش زیادی پدید آمد. در آغاز دهه 1990 و پس از رواج اینترنت و به دنبال آن وب ، کاربران با مسائلی مواجه شدند که پاسخی برای آن وجود نداشت. با افزایش اینگونه مشکلات و رواج کاربری اینترنت ، افرادی به مطالعه و بررسی علمی‌‌موضوعات مرتبط با وب و اینترنت علاقهمند شدند و زمینه پژوهشی جدیدی شکل گرفت.

 

 

 

 در عصر حاضر فناوریهای ارتباطی با کامل کردن فرآیند اطلاع رسانی و ارتباطات، توزیع اطلاعات را به قدری آسان ساختهاند که افراد در هر کجا که باشند در کمترین زمان ممکن به اطلاعات مورد نیاز خود از اقصی نقاط دنیا دست مییابند. بدین ترتیب اطلاعات مورد نیاز افراد در هر زمینه به سرعت و سهولت و به طور مستمر و مداوم در اختیار آنها قرار میگیرد. در این راستا فناوریهای نوین با پیشرفت روزافزون خود اطلاعات بیشتری را تولید، ذخیره، پردازش و توزیع میکنند. نتیجه آنکه شاهد پدیده ای به نام وفور اطلاعات و یا به قولی «انفجار اطلاعات» هستیم. انفجار اطلاعات عبارت است از رشد سریع اطلاعات انتشار یافته و آثار حاصل از اطلاعات اضافی. وقتی حجم اطلاعات زیاد میشود مدیریت اطلاعات سختتر میشود و کار به اضافه بار اطلاعاتی میانجامد.