هدف از این تحقیق بررسی مدیریت پژوهشی و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مدیریت پژوهشی

مفهوم مدیریت پژوهشی

اهمیت و ضرورت مدیریت پژوهش

وظایف و كاركردهای مدیریت پژوهش

برقرار ارتباطات داخلی و خارجی

ابعاد و مولفه های مدیریت پژوهشی

نیاز سنجی پژوهشی

اهداف نیاز سنجی پژوهشی

برنامه‌ریزی پژوهشی

مراحل برنامه‌ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانهای تحقیق و توسعه

سطوح نیازسنجی پژوهشی

موانع نیاز سنجی پژوهش

رویكردهای نیاز سنجی پژوهشی

جنبه‌های مهم فرهنگ سازمانی

سازماندهی پژوهشی

سازمان‌دهی سازمانهای تحقیقاتی

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

سازماندهی پروژه‌ای

سازماندهی ماتریسی

مقایسه انواع ساختارهای با توجه به ماهیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه

تامین منابع پژوهشی

تخصیص منابع در تحقیق و توسعه

هزینه‌های تحقیق و توسعه

نتایج پژوهشی

استفاده‌كنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه

حمایت پژوهشی

نظارت پژوهشی

و....

 

 

 

«فرآیند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل موثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی كه نقش فعال و كارآمد فرآیند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیانگذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نوار شریف، 1367). عنصر مدیریت پژوهشی بر شرایط مدیریتی با مسائل آماده سازی، اجرا، انتشار و توزیع، انتشارات و ارزیابی علمی تمركز دارد(AMINI،2003، ص7). مدیریت پژوهش در سازمان باعث تغییر و تحولات عظیمی همچون ارتقاء کمی و کیفی محصولات صنعتی , رشد اقتصادی در جامعه , رقابت محصولات صنعتی , اشباع بازار و صادارات و خود کفایی و ... در سازمان می گردد(عطافر,آنالویی,1380,ص54).

 

 

 

تحقیق و توسعه همواره به عنوان یكی از راه حلها جهت حل تنگناهای موجود در صنعت مطرح بوده است اصولاً صنعت بدون تحقیق و توسعه در دنیای پیشرفته چون قایق بدون پارو می ماند كه امكان پیشرفت آن به هیچ وجه متصور نیست ولی چنانچه پس از فعالیتهای چند ساله در زمینه های مختلف در صنعت و وجود بخشی به نام تحقیق و توسعه تحول چشمگیری در تولید و ارتقاء كیفیت وجود نداشته باشد وجود این بخش در واحدهای تولیدی را چگونه باید توجیه كرد؟ به نظر می رسد نارسایی های این بخش را باید در ارتباط با جنبه های مدیریتی موضوع دانسته و كمبود یا نبود برنامه های علمی و منطقی و یا تجربه فعالیتهای قبلی تحقیق و توسعه باعث می گردد صنعت نتواند از وجود یك چنین مراكزی به بهترین وجه ممكن استفاده نماید البته موضوع شاید پیچیده تر از آن است كه در برخورد اولیه با آن تصور می شود و به طور حتم وجود امكانات و تجهیزات نقش تعیین كننده ای در انجام كارهای تحقیقاتی دارد ولی در نهایت مدیریت و حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه است كه مسیر كلی فعالیتها را ترسیم كرده و برای رسیدن به اهداف آن را جهت می دهد راندمان كار در انسانها تحت تاثیر انگیزه ها متغییر می باشد و به همین علت نیز می باشد كه در دنیای پیشرفته امروزی علوم مدیریتی و استفاده بهینه از منابع انسانی فوق العاده و با اهمیت بوده و تحقیقات دامنه دار در این زمینه را نیز در اولویت خاص قرار داده است(عطافر،آنالویی،1380، صص 500،501).