هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1-2   مسئولیت در لغت

2-1-3   کی­یرکگور و مسئولیت

2-1-4   بیماری به سوی مرگ

2-1-5   ترس و لرز

2-1-6   مفهوم دلهره

2-1-7   هایدگر و مسئولیت

2-1-8   مرگ آگاهی

2-1-9   ترس

2-1-10 دلواپسی

2-1-11 سارتر و مسئولیت

2-1-12 دلهره

2-1-13 وانهادگی

2-1-14 ناامیدی

منابع

 

 

 

یکی از بنیان­های شکل­گیری فلسفه­ها و مکاتب گوناگون فلسفی تأمل در مفاهیمی است که فرد و یا افرادی از جامعه انسانی با بینشی متفاوت و یا نگاهی از زاویه­ای که برای دیگران نامحسوس و یا کمتر مورد توجه است به آنها می­نگرند. بینش­های از این دست در تکامل یافته­های خود به تحقق و تفحص در هرآنچه به اینگونه مفاهیم وابسته است پرداخته و در پی آن به ایدئولوژی و جهان­بینی خود جامه عمل می­پوشانند. آنچه موجب استحکام، رشد و گسترش یک مکتب در بین جوامع بشری می­شود همین نگرش به جهان هستی و روش رسیدن به این نگرش است؛ که هرچه دایره تبیین آن با الگوهای زندگی در اجتماعات مختلف آدمیان سازگارتر باشد پایداری­اش نیز بیشتر می­شود. اما این امکان نیز وجود دارد که پذیرش یک مکتب از طرف گروه­ها به دلیل برداشت­های متفاوتی باشد که از آن داشته­اند. از این رو برای شناخت دقیق و هرچه بهتر یک فلسفه، شناسایی و شناخت مبانی و مفاهیمِ مبیّن آن از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردار است. چرا که شناخت مفاهیم هر مکتب در واقع شناخت افکار و ریشه­ها و در ادامه، تشخیص صحّت و سقم باورها و تعلیمات ایشان در راه رسیدن به رشد، تکامل و زندگی بهتر است.

 

 

 

لذا در این قسمت ما در جستجوی شناخت مفهوم مسئولیت که یکی از مفاهیم اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم را تشکیل می­دهد، به بررسی آراء فلاسفه و صاحب­نظران این مکتب در این خصوص می­پردازیم؛ و از آنجا که فلاسفه در بسط انتزاعیات، از کلمات و مفاهیم متشابه و یا حالاتی که بازتاب عملکرد یک مفهوم را نمایان می­سازند بهره می­جویند، دامنه جستجوی ما نیز بر این منوال قرار خواهد گرفت. از این رو باتوجه به متعدد بودن فلاسفه وجودی، جهت پوشش کامل آراء این صاحب­نظران، از بین خداباوران این مکتب سورن کی­یرکگور، از متفکرین سکولار آن ژان پل سارتر و بعنوان فیلسوفی مابین این دو گروه، آراء مارتین هایدگر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.