هدف از این تحقیق بررسی مدل های مختلف یادگیری و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

 مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری

2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای

2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده

2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل

2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه

2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری

2-18- مفهوم یادگیری

2-19- محورهای اساسی یادگیری

2-20- اهمیت یادگیری

2-21- شرایط یادگیری

2-22- تقسیم بندی سبک‌ها

2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

2-24- عناصر رویداد یادگیری

2-25- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری

2-26- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری

2-27- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم

2-28- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش

منابع

 

 

در این مدل، اولین مسئله تغییر در محیط یادگیری است که به صورت خاص مربوط به تغییر فعالیت‌ها و محیط کلاسی به کمک ابزارهای ارتباطی موبایل و بی سیم است . این امر باعث تغییر در محیط کلاس، به خصوص نقش معلم می‌شود. این مسئله به مدل یادگیری در کلاس‌های آینده نیز مرتبط می‌شود. مسئله دوم تغییر در هدف آموزش است. یعنی چیستی و چرایی آموزش در قرن جدید نسبت به گذشته متفاوت است. هدف آموزش باید ورای یاد دادن کلیات دانش به یادگیرندگان باشد. آموزش باید به یادگیرندگان، اجازه تحصیل مهارت‌های صحیح فردی مدیریت انگیزه‌ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازی اطلاعات برای حل مسائل را بدهد . ( وایت ایکر، 1995، نقل از محمدی و نجفی ، 1387 )

Whiataker