هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درباره مهارت ذهنی و اجتماعی با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-12- مباحث نظری مهارت های ذهنی

2-12-1- مفهوم شناسی مهارت های ذهنی

2-13- مباحث نظری مهارت های اجتماعی

2-13-1- مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی

2-13-2- انواع مهارت های اجتماعی

2-13-3- عناصر مهارت های اجتماعی

2-13-4- پیامد های مهارت های اجتماعی

2-13-5- مدرسه و مهارت های اجتماعی

2-14- پیشینهی تحقیقاتی

منابع

 

 

 

ویگوتسكی معتقد است كه بازی، منبعی هدایت كننده برای رشد ذهنی كودكان پیش دبستانی است(كمپبل، 2008). به باور گانیه مهارت های ذهنی چگونگی برخورد فرد با محیط را مشخص نموده و به عنوان توانایی استفاده ازنمادها در جهت کنش متقابل با محیط توسط یادگیرنده به کار می روند(گانیه، 1984؛ به نقل از سیف، 1383). مهارت های ذهنی به چهار طبقه فرعی تمیزدادن، مفاهیم، قواعد  و حل مسأله تقسیم می شوند. از نظر گانیه یادگیری تمیز با جنبه های متمایز اشیای محرك مرتبط بوده و به توانایی یادآوری و بیان زنجیره های پاسخ متفاوت از سوی یادگیرنده نیازمند است. در مقابل طبقه فرعی یادگیری تمیز، طبقه دیگری تحت عنوان یادگیری مفاهیم قرار دارد که درآن بر قرار دادن اشیا در یک طبقه و پاسخ دادن به هر مورد از آن به عنوان عضوی از آن طبقه تاکید می شود. در این طبقه توانایی تمیز جداگانه از سوی یادگیرنده، به عنوان پیش نیاز یادگیری مفاهیم مطرح می گردد. در این رابطه پژوهش های انجام شده به وسیله کالدول و هال(1970) بیانگر وجود رابطه بین یادگیری مفاهیم و یادگیری تمیز دادن است.

 

 

 

همچنین پژوهش های انجام شده توسط اکسزیدایس(1982)، کولن(1983) و مالونی(2008)حاکی از وجود رابطه معنادار بین یادگیری مفاهیم و حل مساله بود. قواعد به عنوان سومین طبقه فرعی مهارت­های ذهنی به صورت حالت درونی که رفتار شخص را اداره کرده و او را در بیان رابطه بین مفاهیم یاری می­رساند معرفی می شود. در این طبقه فرعی، یادگیری مفاهیم و یادگیری تمیز به عنوان پیش نیازی برای یادگیری قواعد مطرح شد. چهارمین طبقه فرعی مهارت های ذهنی تحت عنوان حل مسأله یا قاعده سطح بالا مطرح می گردد. حل مسأله را می توان به عنوان فرایندی در نظر گرفت که بدان وسیله یادگیرنده با ترکیب قواعد از پیش آموخته شده راه حلی را برای مسأله جدید ارائه نموده که این فرایند، یادگیری جدید را به دنبال دارد. در این فرایند، یادگیری قواعد و اطلاعات کلامی به عنوان پیش نیازهای این طبقه فرعی مد نظر قرار می گیرند(گانیه، 1373).