هدف از این تحقیق بررسی ماندگاری کارکنان و مدل های پیش بینی آن با فرمت docx در قالب 116 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مدلهای پیش بینی میل  به ماندگاری کارکنان  به طور عام

مدل گسترده تمایل به ترک خدمت ( لی و میشل)

مدل  وینترتون ،2004

اهمیت میل به ماندگاری

نشانه های ماندگاری کارکنان

عوامل موثر بر میل به ماندگاری معلمان

عوامل اقتصادی

فرصتهای شغلی

عوامل مالی

عوامل اجتماعی

عوامل سازمانی

کیفیت زندگی کاری

شاخصهای کیفیت زندگی کاری ( برنامه ها و الگوها)

رضایت کارکنان از سطح پرداخت

حمایت مدیریت

فرصت رشد حرفه ای

فرصت ارتقاء

امنیت در محیط کار

عامل شرایط کار

عامل شرایط احراز شغل

تخصصی کردن (حرفه ای کردن) شغل

ویژگی های حرفه

4عوامل شغلی

ویژگیهای شغلی و تدریس

عوامل فردی

عوامل نگرشی

طرز تلقی های مرتبط با شغل

ادراک حمایت سازمانی

پیامدهای ادراک حمایت سازمانی

منابع

 

 

 

این مدل توسط لی و میشل پیشنهاد شده است . این مدل از نظریه تصویر اقتباس شده است و در آن بحث می شود که عواملی به جز نارضایتی می تواند آغازگر فرایند باشد . بر اساس این مدل لازم نیست افراد شغل فعلیشان را با گزینه های دیگر مقایسه کنند . در ضمن تصمیم به ترک شغل ممکن است بر اساس قضاوت در مورد سازگاری باشد و نه ارزیابی مطلوبیت مورد انتظار. در این مدل جرقه ابتدایی معمولاً یک شوک است که منجر به مسیرهای تصمیم مختلف و اقدامات شناختی شود . (وکیلی ،1385،ص38-35)

 

 

 

اجزاء اصلی مدل عبارتند از: وقوع یک شوک و تحلیل روانی که قبل از تمایلات رفتاری کارکنان برای ماندن یا ترک یک سازمان شکل می گیرد . شوک اتفاقی است که ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشد . که کندوکاوهای ذهنی را که ممکن است منجر به تصمیم کارکنان برای ماندن یا ترک خدمت شود ، به دنبال دارد . کندوکاوها می تواند از یک ارزیابی سریع گرفته تا یک بررسی کاملاً منطقی و مبتنی بر تحلیل منافع مورد انتظار تعداد زیادی گزینه باشد . در این جا چهار مسیر تصمیم که ترکیبهای مختلفی از شوک (یا عدم شوک) و کندوکاوهای ذهنی پس از آن هستند ، شرح داده می شود مسیر تصمیم 1 وقوع یک شوک ، جستجو در حافظه را برای به یاد آوردن موقعیتها(شوکهای) مشابه به دنبال  دارد .

 

 

 

 این موقعیتها ممکن است تجربیات واقعی یا یادگیریهای غیر مستقیم باشد . به علاوه به خاطر آوردن آنها مستلزم تفکر در مورد اتفاقات ، علل احتمالی آنها و تبعات مورد انتظارشان است . لی و میشل معتقدند که مسیر تصمیم 1 شامل یک سناریو است به عبارتی یک برنامه اجرایی که از قبل وجود دارد . اگر یک تجربه یا سناریو مرتبط به خاطر آورده شود ، یک رقابت ( میان گزینه های تصمیم گیری) روی می دهد و ماندن یا ترک خدمت روی می دهد . اگر هیچ سناریویی به خاطر نیاید ، رقابتی شکل نمی گیرد و مسیر تصمیم دیگری ممکن است دنبال شود . بنابراین ویژگیهای اصلی این مسیر تصمیم عبارتند از: یک شوک و اجرای یک سناریو .