هدف از این تحقیق بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش

2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی

2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی

2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط

2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی

2-5-5- کاربرد فن‌آوری  اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت

2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس

2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی

2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس

2-10- اهداف کلی آموزش در ایران

2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند

2-11- ارکان مدارس هوشمند

2-12- اصول مدارس هوشمند

2-13- اهداف مدارس هوشمند

2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر

2-14-1- اجرا و پیاده سازی

2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران

2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند

2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند

2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای

2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات

2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای

2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات

2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر

2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند

2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار

2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی

منابع

 

 

 

تحقیقات متعدد در زمینه کاربرد رایانه و فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش در دهه‌های 1970، 1980، 1990 صورت گرفته است. تحقیقات «کولیک و کولیک» (1984، 1987، 1994)، «سامسون و همکاران» (1986) از آن جمله‌اند. این تحقیقات بیشتر با این هدف صورت گرفتند که تاثیر بهره‌گیری از رایانه را بر میزان پیشرفت تحصیلی و بهبود یادگیری دانش آموزان اندازه‌گیری کنند. این تحقیقات گستره وسیعی از کاربردهای فن‌آوری اطلاعات را در فعالیت‌های یادگیری پوشش می‌دادند. حوزه‌هایی هم چون کاربرد رایانه در پژوهش، واژه پردازی و برنامه نویسی دراین تحقیقات مدنظر قرار گرفته‌اند. (بروگن، 2000)

 

 

 

فن‌آوری‌های گوناگونی در زمینه آموزش به کار گرفته شده است. این امر در زمینه کاربرد رایانه در آموزش و به کارگیری شبکه‌ها پیشرفتی چشمگیر داشته است. تحقیقات نشان داده‌اند که فن‌آوری اطلاعات به صورتی اساسی در آموزش به کار گرفته شده است.  (دلو 1380، ترجمه افتخار زاده) فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان، مشارکت بیشتر دانش‌آموزان با همسالان، افزایش استفاده از منابع خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت‌های طراحی و ارائه مطلب می‌باشد. (افضل نیا 1387، به نقل از ضامنی و کاردان، 1389)

 

 

 

در یک برنامه جامع لو و همکاران وی (2001) دریافتند که ویژگی‌های یادگیرنده در یادگیری با کمک فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌گذارد. این ویژگی‌ها شامل تجربه کاری با رایانه، جنسیت، توانایی و سن یادگیرنده می‌باشد. در عین حال که ممکن است معلمان در جنبه‌های فنی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهارت نداشته باشند می‌توانند در آموزش و یادگیری تبحر داشته و در نتیجه در موقعیت خوبی قرار بگیرند تا اینکه بر نحوه کمک فن‌آوری در یادگیری دانش آموزان یا مشارکت آنان در کلاس‌های آموزشی به نحو احسن تصمیم بگیرند. (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 23)