هدف از این تحقیق بررسی نظریه وابستگی منابع با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
نظریه وابستگی منابع
وابستگي به منابع یعنی چه؟
قدرت و وابستگي
نتیجه‌گیری
مدیریت زنجیره تامین
تعریف مديريت زنجيره تامين
تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین
اهمیت مدیریت زنجیره تامین
ذخیره تامین جهانی
گستره مدیریت زنجیره تامین
هماهنگی بین جریان‌ها
انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین
اهداف مدیریت زنجیره تامین
بهینه سازی زنجیره تامین
مدل پیشنهادی تحقیق

 

 


در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی‌های محیط‌های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه‌های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فعالیت‌هایشان دنبال می‌کردند، کارایی خود را از دست داده است و امروزه شرکت‌ها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرایندهای تولید از ماده خام تا مصرف‌کننده‌ی نهایی ایجاد کنند و مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویداد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات، دانش و جریان پولی توانایی پاسخ گویی به این شرایط را داراست.

 

 

 

فعالیت‌های مختلف اقتصادی شامل فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی باعث از منابع طبیعی استفاده می‌کنند و باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند و اگر به پیامدهای آلودگی‌ها توجه نشود، هزینه‌های کلانی تحمیل می‌شود. افزایش هزینههاي ناشی از آسیبهاي زیست‌محیطی، افزایش دانش و آگاهی و نگرانی شرکتها در مورد اثرات سوء فعالیتهاي اقتصادي برروي منابع طبیعی و به تبع آن بدتر شدن کیفیت زندگی، شرکت‌ها را بر آن داشته است که در راهکارهاي رشد و توسعه اقتصادي خود، بازنگري داشته باشند.

 

 

 

مدیریت محیطی با تأکید بر حفاظت از محیطزیست به یکی از مهمترین مسائل مشتریان، سهامداران، دولتها، کارکنان و رقبا تبدیل شده، البته فشارهاي جهانی نیز، سازمانها را ملزم به تولید محصولات و خدمات سازگار با محیطزیست کرده است . این چالش منجر به ایجاد مفهوم جدیدي به نام مدیریت زنجیرة تأمین سبز در حوزة کسب و کار شده است.