هدف از این تحقیق بررسی سرمایه گذاری در مناطق آزاد با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

 

فهرست مطالب
سرمایه ،سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
 تعریف سرمایه 
 تعاریف سرمایه گذاری
 مفهوم سرمایه گذاری خارجی
 انواع سرمایه گذاری خارجی 
  تئوری سرمایه گذاری 
 طبقه بندی سرمایه گذاری 
 انواع سرمایه گذاری از لحاظ مالکیت در مناطق آزاد 
 مناطق آزاد و سرمایه گذاری های خارجی
 عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی
اندازه بازار کشور میزبان
 توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی
  قوانین کشور میزبان
 سیاستهای مالیاتی 
 دسترسی به تکنولوژی
 نرخ ارز 
 گرایش صادراتی
 جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی

 

 

 

سرمایه گذاری به معنی تولید یا خرید هر دارائی سرمایه ای حقیقی است .بطور دقیق ،افزایش موجودی سرمایه در طی زمان می باشد .در تعریف دیگری چارلزجونز بیان می کند که :سرمایه گذاری عبارتست از پرداخت وجوهی جهت یک یا چند دارائی که برای یک دوره زمانی نگه داشته خواهد شد .همچنین از سرمایه گذاری بعنوان گذاردن پول در راهی که ریسک دارد نیز تعریف شده است .