هدف از این تحقیق بررسی سلامت سازمانی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سلامت سازمانی

2-1-1. تعریف سلامت سازمانی

2-1-2. ویژگی های سلامت سازمانی  

2-1-3. سازمان ناسالم

2-1-4. منابع سلامت سازمانی

2-1-5. نظریه های سازمان سالم

2-1-6. مولفه های سلامت سازمانی

2-1-7. ارزش های سلامت سازمانی

2-1-8. ابعاد سازمان سالم

2-1-9. شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز

2-1-9-2-6. جریان های ارتباطی

2-1-9-3. توزیع بهینه قدرت

2-1-9-4. کاربرد منابع

2-1-9-5. اتحاد و همبستگی

2-1-9-6. روحیه

2-1-9-7. نوآوری

2-1-9-7-1. خلاقیت و نوآوری

2-1-9-7-2. تفکر تحلیلی و تفکر خلاق

2-1-9-7-3. خلاقیت در سازمان

2-1-9-7-4. تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان

2-1-9-7-5. خودنوسازی سازمان

2-1-9-8. خودمختاری

2-1-9-9. سازگاری با محیط

2-1-9-9-1. سازماندهی

2-1-9-9-2- سازگاری با محیط در کتابخانه ها

2-1-9-9-3. اصلاح بوروکراسی کتابخانه ای

2-1-9-10. کفایت حل مشکلات

2-1-9-10-1. تصمیم گیری

2-1-9-10-2. تعاریف تصمیم گیری

2-1-10-3- کنترل سلامت سازمانی

منابع

 

 

 

رویكرد براون بر پایه توسعه تعریف سازمان بهداشت جهانی  قرار گرفته است كه سلامت را به عنوان حالتی از رفاه فیزیكی، ذهنی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری تعریف می كند. براون از استعارة بدن انسان برای توصیف سازمان استفاده می كند. در این روش، به ساختار، طرح سازمانی، استفاده از قدرت، فرایندهای ارتباطی و توزیع كار اشاره دارد؛ مغز به این که چگونه باورها، اهداف، سیاست‌ها و رویه‌های اساسی اعمال می شوند، تعارض چگونه اداره می شود، تغییر چگونه مدیریت می شود، با اعضا چگونه رفتار می شود و سازمان چگونه ‌یاد می گیرد، اشاره می كند. روح، هسته‌ یا قلب ‌یك سازمان است؛ چه چیزی آن را به تپش در می آورد و به آن نیرو می دهد و با مشاهده قابل اندازه گیری است (انصاری و همکاران، 1388، ص 47).

 

 

 

"امروزه سازمان‌ها به عنوان موجود زنده ای که دارای هویت مستقل از اعضا خود بوده، تصور می شوند؛ به گونه ای که با این هویت جدید می توانند، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. این شخصیت و هویت می تواند دارای « سلامت سازمانی » و ‌یا « بیماری سازمانی » باشد" (ساعتچی، 1385). سلامت سازمانی نشان دهنده توانایی ‌یک سازمان در عملکرد موثر، نحوه مقابله، برای تغییر مناسب و پیشرفت داخلی می باشد. از نظر نیول (1995) سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی (استرس)، بهداشت روانی، و اخلاق در سازمان‌ها ارتباط دارد. در جهان امروز بسیاری از فعالیت‌های اساسی و عمده مورد نیاز جوامع را سازمان‌های گوناگون انجام می دهند، بنابراین می توان گفت رشد و پیشرفت جوامع، تابعی از پیشرفت سازمان‌هاست. بدین ترتیب سلامت هر سازمان نیز به طور مستقیم بر سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد. در سازمان‌های سالم روحیه و عملکرد کارکنان بالاست، به کارشان تعهد دارند و به کار کردن در این سازمان افتخار می کنند. سلامت سازمانی متغیری است که نقش عمده ای در اثربخشی در داخل و خارج از هر سیستم دارد (پورکیانی و حری، 1391، ص 1).

 

 

 

برای داشتن جامعه سالم باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای آن که سلامت سازمانی در‌ یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح، و سنجش جو اجتماعی سازمان‌ها، تلاش‌های علمی قابل ملاحظه ای در دهه‌های اخیر صورت گرفته است که‌ یکی از چارچوب‌های نظری مشهور و سودمند در این مورد سلامت سازمانی است (سهرابی تیمورلو و همکاران به نقل از فرنیا، 1382، ص23). مفهوم سلامت سازمانی واژه بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمان‌های سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. در حقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیت‌های آنها و انجام  وظایف محول شده از سوی فرا سیستم‌های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد (صراف فرد به نقل از جاهد، 1384، ص 16).