هدف از این تحقیق بررسی تولید علم و استناد در ایران با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1-2. تولید علم

2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم

2-1-4. رفتار استنادی

2-1-5. پیچیدگی انگیزه های استناد

2-1-6. انگیزه های عدم استناد

2-1-7. روش‌های بررسی انگیزه‌های استناد

2-1-8. نتیجه گیری

2-2. پیشینه تحقیق

2-2-1. مقدمه

2-2-2. تولید علم در ایران

2-2-3. ارزش استنادها به آثارایرانی به طور كلی و در حوزه شیمی

2-2-4. بررسی ارزش استنادها درجهان

2-2-5. بررسی انگیزه های استناد

2-2-6. بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد

2-2-7. خود استنادی

2-2-8. نتیجه گیری

منابع

 

 

 

به منظور روشن شدن ابعاد مختلف مساله پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات زمینه‌ای شامل تولید علم و شاخصهای آن (‌تولید مقالات و تعداد استنادها) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از آنجا كه استناد می‌تواند بازنمونی ازکیفیت و اعتبار مقاله باشد، لذا اهمیت، انواع و نظریه‌های مختلف بررسی استناد، تشریح می‌گردد. در ادامه دلایل و انگیزه‌های استناد با مرور آثار مرتبط بطور خلاصه معرفی می‌شوند. دلایل مختلفی برای استناد به یك اثر معرفی شده است كه می‌توان آنها را در دو گروه بزرگ انگیزه‌های حرفه‌ای و پیوندی قرار داد  اما استناد به یك اثر لزوما نشاندهنده اهمیت اثر مورد استناد نیست. استناد تنها زمانی می‌تواند به عنوان یكی از شاخص‌های اهمیت مقاله استناد‌شونده مورد توجه قرار گیرد كه نویسنده استناد كننده از مدرك مورد استناد به خوبی استفاده كرده و اهمیت آن را در پیشبرد اهداف تحقیق خود تایید كند. از این رو، در بخش بعد روش‌های ارزش‌گذاری استنادها بر پایه سه شاخص نوع استناد، بسامد متنی استناد و جایگاه استناد شرح داده خواهد شد.

 

 

 

 

عصاره اندیشه و نگرش محققین یا حاصل یافته‌های پژوهشی آنان در قالب کتاب یا مقاله مجلات به ظهور می‌رسد. از زمانی که فردوسی "توانا بود هر كه دانا بود" را بیان كرد و در ادامه بیکن بیان کرد "دانش توانایی است" ، محققان زیادی نقش کلیدی علم را یاد آور شده‌اند. در عصر ارتباطات، تولید علم و دانش از ارکان توسعه و پیشرفت هر کشور می‌باشد و توسعه و شکوفایی در جنبه‌های مختلف نیز به ایجاد دانش و علم کمک می‌کند. آن­چه که در بحث تولید علم حائز اهمیت است، این است که نویسندگان تلاش می‌کنند مقالات خود را در مجلاتی منتشر کنند که در موسسه تامسون رویترز یا سایر موسسات نمایه‌سازی، نمایه ‌شوند زیرا این امر به شناخته شدن نویسندگان در سطح جهانی کمک شایانی می‌کند. همچنین بدلیل اعتبار چنین مجلاتی در سطح جهانی، مقالات نمایه شده در مجلات این گونه پایگاه‌ها بخت استفاده و در نتیجه دریافت استناد بیشتری داشته و به افزایش نمایانی و اثر‌گذاری مقاله در پیشبرد علم جهانی منجر می‌شود (بالابان،2012).