هدف از این تحقیق بررسی توضیحاتی درباره خودپنداره تحصیلی با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

خود پنداره

نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی

خودپنداره تحصیلی

منابع

 

 

 

متمایز ساختن «خود» از «دیگری»، ادراك یا شناخت خود است. (محسنی، 1375، ص17). ادراك از خود، یك مفهوم شناختی- اجتماعی است كه با زمینه‌های شناختی- اجتماعی ارتباط بیشتری دارد تا با زمینه‌ی شناخت دنیای فیزیكی. به موازات رشد اجتماعی و دریافت هنجارهای رفتاری «خود» را از دیگران، از خلال پایه‌گذاری فردیت خود مجزا سازد. كودكان به تدریج و با افزایش سن، به ویژگی‌های خصوصی و شخصی، هویت خود را ادراك می‌كنند. كیفیت شكل‌گیری ادراك از «خود» تا حدود زیادی به چگونگی روابط و تبادل اجتماعی كودك با دیگران بستگی دارد و در خلال تجارب كودك با مراقبان اولیه، طرز برخورد و رفتار والدین و باز خوردهای محیطی، باعث شكل‌گیری باورها و نگرش‌های فرد می‌شود، البته كلیه عوامل خارجی تاثیرگذار، جزء از طریق خود فرد، نمی‌تواند بر آن دست یابد (محسنی، 1375).

 

 

 

خودپنداره ، یك از صفات ویژه‌ی انسان‌هاست كه از اوایل كودكی آغاز می‌شود و در طول زندگی هم چنان ادامه دارد. هر فرد، شناخت و ادراك خاصی از خود دارد كه دیگران از آن بی‌اطلاع‌اند. افكار و نگرش‌های مربوط به «خود» فرد، یك نظام مفهومی را می‌سازد كه می‌توان آن را خودپنداره نامید (محسنی، 1375، ص18). این نظام فكری و شخصیتی دربرگیرنده‌ی كلیه‌ی ملاحظات فرد درباره خود و صفات جسمی و روحی، قابلیت‌ها و توانایی‌ها، استعدادها، نوع باورها و ارزش‌های فلسفی اخلاقی، سیاسی، مذهبی و دیگر ویژگی‌های اجتماعی- روانی است كه او را از «دیگر» افراد متمایز می‌سازد. به علاوه بر این، عوامل دیگری مانند خاطرات گذشته، موفقیت‌ها و شكست‌های پیشین، باورها، علایق و نوع ارتباط فرد با دیگران، باعث ادراك فرد از خود و زمینه‌ی لازم جهت خود ارزشیابی به وجود می‌آورد. كه این ارزشیابی، مبنای حرمت خود، احساس گناه، شرمساری و هویت شخصی فرد را تعیین می‌كند (محسنی، 1375). با تمام این تعابیر و تفاسیر، فرد است كه ادراك نهایی نسبت به خود انجام می‌دهد و جایگاه خود را در تبیین افراد دیگر پیدا می‌كند. خود پنداره به عنوان قضاوت كلی فرد و ارزش‌گذاری در مورد خودش تعریف شده است.