هدف از این تحقیق بررسی توانمندسازی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری توانمند سازی

تعاریف و مفاهیم توانمند سازی

اهداف توانمند سازی

مدل های توانمند سازی

ابعاد و ویژگی ها افراد توانمندی

احساس شایستگی

احساس خود سامانی

پذیرفتن شخصی نتیجه

معنی دار بودن

اعتماد

عوامل موثر بر احساس توامندی افراد

منابع

 

 

 

توانمند سازی یک رویکرد مدیریتی است که به افراد اختیار اساسی داده می شود تا خودشان به اتخاذ تصمیم بپردازند (رابینز و کالتر، 1996: 72). بعبارت دیگر توانمند سازی عبارتست از تفویض اختیار به غیر مدیران برای اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی که کارکنان بصورت تیمی گروه بندی می شوند و سپس برای فعالیت های خود مدیریتی همچون استخدام، اخراج، آموزش افراد، تعیین اهداف وارزیابی کیفیت نتایج، مسولیت کامل به تیم داده می شود (واگنر، 1992: 95).  توانمند سازی زمانی اتفاق می افتد که افراد به اندازه کافی آموزش دیده باشند، تمامی اطلاعات مربوط به کار فراهم گردیده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشد، افراد کاملاً درگیر باشند، در تصمیمات مشارکت کنند و برای نتایج مطلوب پاداش مناسب داده شود (کریتنر، 1998: 112).

 

 

 

 توانمند سازی یعنی اجازه دادن به افراد تا تصمیم‌هایی را در فرآیند خدمت رسانی خود اتخاذ كنند كه پیش‌بینی همه آنها در قالب رویه‌ها و مقررات مشكل است (رهنورد، 1382: 67)  توانمند سازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای لازم در كاركنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی كه در سازمان به عهده دارند توام با كارایی و اثربخشی (بابایی و همکاران، 1382: 28)